Главная->Фінанси->Содержание->РОЗДІЛ 12. ОБЛІК КОРОТКОСТРОКОВИХ ЗОБОВ’ЯЗАНЬ

Бухгалтерський фінансовий облік (частина 3)

РОЗДІЛ 12. ОБЛІК КОРОТКОСТРОКОВИХ ЗОБОВ’ЯЗАНЬ

 

 

Мета вивчення розділу: сформувати в студентів теоретичні знання та практичні навички щодо відображення в обліку операцій з виникнення, змін складу та погашен-ня короткострокових зобов’язань, які є, як правило, основною частиною зобов’язань підприємства.

Після вивчення розділу студенти повинні знати:

•          первинні документи, на підставі яких відображається виникнення та погашен-ня короткострокових зобов’язань;

•          порядок оцінювання та визнання короткострокових зобов’язань;

•          характеристику бухгалтерських рахунків з обліку короткострокових зобо в’я-зань.

Студенти повинні вміти:

•          відображати на рахунках бухгалтерського обліку операції виникнення та пога-шення короткострокових зобов’язань;

•          відкривати аналітичні рахунки для обліку короткострокових зобов’язань;

•          відображати короткострокові зобов’язання в облікових реєстрах та фінансовій звітності.

Основні терміни

Короткостроковий вексель виданий — це вексель, який забезпечує заборгованість перед постачальниками, підрядниками та іншими кредиторами терміном менше 12 місяців.

Короткострокові зобов’язання — це зобов’язання, що покриваються за допомогою використання поточних активів, або створення інших короткострокових зобов’язань, які будуть погашені протягом операційного циклу підприємства або протягом 12 мі-сяців з дати балансу.

Короткострокові кредити банків — це сума поточних зобов’язань підприємства перед банками за отриманими від них позиками.

 

 

17