Deprecated: mysql_connect(): The mysql extension is deprecated and will be removed in the future: use mysqli or PDO instead in /home/studb20/public_html/index.php on line 4
 Розділ 11. Облік довгострокових зобов’язань - Бухгалтерський фінансовий облік (частина 3) - Studbook
Главная->Фінанси->Содержание->Розділ 11. Облік довгострокових зобов’язань

Бухгалтерський фінансовий облік (частина 3)

Розділ 11. Облік довгострокових зобов’язань

Підрахуйте:

1)         чому дорівнює продажна ціна облігації, якщо необхідний рівень доходу (ринкова став-ка відсотка) становить 15%?

2)         якою була б продажна ціна облігації, якби необхідна ставка доходності знизилася до 12%, 8%?

3)         якщо б номінальний дохід дорівнював 15% замість 8%, якою була б ринкова вартість облігації на умовах пункту 1?

Вправа 2

01.09.200Х р. підприємство отримало кредит у банку 300 000 грн під 36% річних на 3 мі-сяці. За кредитним договором відсотки за кредит нараховуються й виплачуються щомісяця. У випадку прострочення платежу за кожний день прострочення нараховується пеня з розрахун-ку 35% річних. Протягом двох місяців підприємство справно нараховувало й виплачувало від-сотки, а 30.11.200Х р.. не повернуло основної суми боргу й не виплатило відсотків за останній місяць. 20.01.0Х+1 р. кредитний договір було пролонговано. За згодою сторін він повинен бути повернутий 31.05.200Х р. Відсотки за кредит відповідно до нових умов договору нараховують-ся й виплачуються щомісяця за ставкою 45% річних. Відобразіть операції за:

1)         одержанням кредиту;

2)         нарахуванням і сплатою відсотків;

3)         нарахуванням пені за прострочення погашення кредиту;

4)         переведенням кредиту до складу довгострокових;

5)         зворотним переведенням кредиту до складу короткострокових;

6)         погашенням кредиту й сплаті пені.

Вправа 3

Підприємство для залучення позикового капіталу випустило облігації номіналом 100 грн в кількості 1000 шт. з терміном погашення 3 роки. Відсотки за випущеними облігаціями на-раховуються і виплачуються в розмірі 10% річних наприкінці року. Облігації реалізовані за ціною 105 грн за одиницю.

Відобразіть записи в бухгалтерському обліку емітента, а саме: операцій з продажу обліга-цій, відображення суми премії за облігаціями, нарахування і сплати щорічних відсотків, що-річного списання суми премії за методом ефективної ставки відсотка, з погашення номінальної вартості облігацій.

Вправа 4

Емітент розмістив купонні облігації номінальною вартістю 20 000 грн, строком погашення 4 роки. Загальна сума виручки від продажу облігацій становила 19 200 грн. Фіксовану ставку відсотка за облігаціями встановлено в розмірі 12% річних із щорічною сплатою.

Відобразіть записи в бухгалтерському обліку емітента, а саме: операцій з продажу обліга-цій, суму дисконту за облігаціями, нарахування і сплати щорічних відсотків, щорічного спи-сання суми дисконту за методом ефективної ставки відсотка, з погашення номінальної вартос-ті облігацій.

Вправа 5

Підприємство 01.01.200Х р. одержало обладнання за договором фінансової оренди стро-ком на 5 років. Сума платежу становить 50 000 грн щороку. Платіж здійснюється наприкінці кожного року. Орендна ставка за договором становить 16% річних.

Розрахуйте теперішню вартість зобов’язання з довгострокової фінансової оренди, складіть графік сплати орендних платежів за весь період дії договору фінансової оренди, відобразіть на рахунках бухгалтерського обліку орендаря операції з відображення заборгованості за довго-строковою орендою, щорічного нарахування відсотків, із щорічної сплати основної суми боргу за операціями оренди і за нарахованими відсотками.

Бухгалтерський фінансовий облік: теорія та практика

Вправа 6

У жовтні 200Х р. на поточний рахунок підприємства «Марс» надійшов платіж від оренда-ря за оренду приміщення в ІV кварталі в сумі 300 грн. Відобразіть у бухгалтерському обліку:

1)         надходження платежу від орендаря;

2)         доходи майбутніх періодів;

3)         списання частини доходів майбутніх періодів в листопаді 200Х р.

 

 

16