Deprecated: mysql_connect(): The mysql extension is deprecated and will be removed in the future: use mysqli or PDO instead in /home/studb20/public_html/index.php on line 4
 5.4.1. Придбання запасів за плату - Бухгалтерський фінансовий облік (частина 2) - Studbook
Главная->Фінанси->Содержание->5.4.1. Придбання запасів за плату

Бухгалтерський фінансовий облік (частина 2)

5.4.1. Придбання запасів за плату

 

До первісної вартості запасів, що придбані за плату, включаються:

—        сума, сплачена постачальнику згідно з договором;

—        сума ввізного мита;

—        сума сплачена за інформаційні, посередницькі та інші послуги, що пов’язані з пошуком та придбанням запасів;

—        сума непрямих податків, які не відшкодовуються підприємству;

—        витрати на заготівлю, вантажні витрати, транспортування запасів до місця їх використання;

—        сума інших витрат, що безпосередньо пов’язані з придбанням запасів та дове-денням їх до стану, в якому вони стають придатними до використання (прямі витрати на оплату праці, прямі матеріальні витрати та інші прямі витрати під-приємства на доробку та підвищення якісних характеристик запасів).

Згідно з П(С)БО 9, до первісної вартості запасів не включаються:

—        понаднормативний убуток та нестачі запасів;

—        відсотки за використані кредити;

Бухгалтерський фінансовий облік: теорія та практика

—        витрати на збут;

—        загальногосподарські та інші подібні витрати, які безпосередньо не пов’язані з придбанням та доставкою запасів (такі витрати включаються до складу витрат того періоду, в якому вони були здійснені).

 

 

9