Deprecated: mysql_connect(): The mysql extension is deprecated and will be removed in the future: use mysqli or PDO instead in /home/studb20/public_html/index.php on line 4
 Практичні вправи для самостійної роботи - Бухгалтерський фінансовий облік (частина 2) - Studbook
Главная->Фінанси->Содержание->Практичні вправи для самостійної роботи

Бухгалтерський фінансовий облік (частина 2)

Практичні вправи для самостійної роботи

 

Вправа 1

Іваненко П. М. — працівник підприємства, розташованого в м. Дніпропетровську. До його посадових обов’язків входить контроль якості обслуговування клієнтів торговельної мережі, розташованих у містах Кривий Ріг, Запоріжжя, Херсон та Вінниця. У зв’язку із цим йому здій-снюється доплата в сумі 1200,00 грн за роз’їзний характер роботи. 20 червня 2009 р. він був відряджений на службовому автомобілі на три дні до м. Кривий Ріг, Запоріжжя, Херсон та Ві-нниця для здійснення контролю якості обслуговування клієнтів. Для цього він отримав аванс у сумі 600 грн. Яким чином бухгалтер підприємства розрахує витрати на відрядження праців-ника, які він поніс у зв’язку з відрядженням? Обґрунтуйте свою відповідь.

Вправа 2

Працівник ТОВ «ПОСТ» Великий С.П. був відряджений до м. Лодзь (Польща) з 8 по 13 червня 2009 року. Наказом по підприємству йому було видано добові за розрахунком 120 дол. США за кожну добу перебування за кордоном. Після повернення з відрядження працівник відзвітував перед бухгалтерією 16 червня 2009 року. Сума вартості квитків становила 2000 грн. Вартість проживання в готелі становила 115 дол. США за добу. Установіть суму, яку підпри-ємство винне працівникові. Визначте, чи підлягає оподаткуванню ПДФО сума понаднорма-тивних добових, якщо до рахунку готелю, де він проживав, включено витрати на харчування.

Вправа 3

Підприємство займається виготовленням та реалізацією торговельного обладнання для магазинів. 15 червня 2009 року підприємство продало обладнання на суму 10 000 грн (у тому числі ПДВ 20%). 1 липня підприємство отримало 5000 грн та 18%-ний простий вексель на непогашену вартість дебіторської заборгованості. Цей вексель буде погашено двома рівними частками разом з відсотками 31 грудня 2009 року та 30 червня 2010 року. Відобразіть господар-ські операції в бухгалтерському обліку підприємства на всі необхідні дати.

287

 

Бухгалтерський фінансовий облік: теорія та практика

Вправа 4

01.06.2009 р. оптовим торговельним підприємством «Калина» відвантажено товари покуп-цям згідно з договором купівлі-продажу товарів на суму 80 000 грн (у тому числі ПДВ 20%). Собівартість реалізованих товарів становила 56 256 грн.

20.06.2009 р. покупець повернув неякісні товари на суму 12 000 грн (у тому числі ПДВ 20%). Відобразіть в обліку господарські операції оптового торговельного підприємства і визна-чте результат основної діяльності за червень 2009 р.

Вправа 5

Підприємство «Послуги — усім» надає автотранспортні послуги. 01.06.2009 р. одержано авансовий платіж за доставку вантажу в сумі 50 000 грн (в т.ч. ПДВ 20%) 30.06.2009 р. було підписано акт виконаних робіт, підприємством визнано витрати за червень 2009 р.:

—        нарахована заробітна плата — 18000 грн;

—        відрахування на обов’язкове соціальне страхування — згідно з вимогами законодавства;

—        списані паливно-мастильні матеріали на підставі первинних документів — 15 600 грн;

—        списані запчастини на поточний ремонт автомобіля — 9000 грн. Визначте фінансовий результат за червень 2009 року та складіть відповідні бухгалтерські

проведення.

 

 

 

72