Deprecated: mysql_connect(): The mysql extension is deprecated and will be removed in the future: use mysqli or PDO instead in /home/studb20/public_html/index.php on line 4
 Тести для самоконтролю - Бухгалтерський фінансовий облік (частина 2) - Studbook
Главная->Фінанси->Содержание->Тести для самоконтролю

Бухгалтерський фінансовий облік (частина 2)

Тести для самоконтролю

 

1.         Резерв сумнівних боргів щодо дебіторської заборгованості за товари, роботи та послуги

нараховується:

а)         на кінець поточного місяця;

б)         на початок місяця;

в)         у міру необхідності при виявленні безнадійних боргів;

г)         на початку фінансового року.

2.         Різниця між номінальною та реальною вартістю отриманого довгострокового векселя у

бухгалтерському обліку відображається таким записом:

а)         Дт 182 «Довгострокові векселі одержані»

Кт 377 «Розрахунки з іншими дебіторами»;

б)         Дт 182 «Довгострокові векселі одержані»

Кт 69 «Доходи майбутніх періодів»;

в)         Дт 69 «Доходи майбутніх періодів»

Кт 182 «Довгострокові векселі одержані»;

3.         Теперішня вартість — це:

а)         грошова вартість майбутніх періодів на теперішній час;

б)         договірна вартість довгострокової заборгованості;

в)         дисконтована вартість майбутніх платежів.

4.         За строками платежу дебіторська заборгованість класифікується на:

а)         товарну і нетоварну;

б)         відстрочену і прострочену;

в)         заборгованість, за якою термін оплати не настав, заборгованість, не оплачена у строк,

заборгованість, за якою минув термін позовної давності.

5.         Аналітичний облік розрахунків за відшкодуванням завданих збитків ведеться за:

а) кожним кредитором;

 

Розділ 9. Облік дебіторської заборгованості

б)         кожним дебітором;

в)         кожним дебітором і кредитором;

г)         правильної відповіді немає.

6.         Облік бланків векселів здійснюється на рахунку:

а)         34 «Короткострокові векселі одержані»;

б)         51 «Довгострокові векселі одержані»;

в)         08 «Бланки суворої звітності».

7.         Для обліку дебіторської заборгованості фізичних і юридичних осіб, яка не виникає в ході

нормального операційного циклу й буде погашена після 12 місяців від дати балансу, призначено

рахунок:

а)         14 «Довгострокові фінансові інвестиції»;

б)         37 «Розрахунки з різними дебіторами»;

в)         18 «Довгострокова дебіторська заборгованість».

8.         У випадку визнання дебіторської заборгованості безнадійною та її списання з балансу

чиста реалізаційна вартість заборгованості (загальної суми за Балансом):

а)         збільшується;

б)         зменшується;

в)         не змінюється;

г)         вірної відповіді немає;

ґ) правильна відповідь а і б.

 

 

71