Deprecated: mysql_connect(): The mysql extension is deprecated and will be removed in the future: use mysqli or PDO instead in /home/studb20/public_html/index.php on line 4
 7.1. Економічна сутність, поняття та характеристика грошових коштів - Бухгалтерський фінансовий облік (частина 2) - Studbook
Главная->Фінанси->Содержание->7.1. Економічна сутність, поняття та характеристика грошових коштів

Бухгалтерський фінансовий облік (частина 2)

7.1. Економічна сутність, поняття та характеристика грошових коштів

 

Гроші виникли в процесі розвитку товарного виробництва, коли продукти праці використовувались дуже широко для обміну й виникла можливість купити інші для задоволення потреб.

Гроші — це загальний еквівалент вартості, який вимірюється витратами праці, визнаними суспільством.

Бухгалтерський фінансовий облік: теорія та практика

За допомогою грошових знаків установлюються ціни на всі товари та послуги. Суспільна користь грошових коштів визначається тим, що готівка:

—        опосередковує рух товару від товаровиробника до споживача товару;

—        обслуговує рух індивідуальних капіталів;

—        поза сферою обігу готівка здатна зберігати свою споживчу вартість. Будучи безпосереднім втіленням абстрактної суспільно-необхідної праці, гроші є

явищем суспільним, вони не речі, а уречевлена форма відносин між людьми, які ви-никають з приводу обміну продуктами праці в процесі відтворення. Готівкові кошти змінюються в міру розвитку втілених у них суспільних відносин. Суспільний харак-тер грошей є однією з найхарактерніших їхніх ознак, яка визначає їх як самостійну економічну категорію.

Функції грошей: міра вартості; засіб платежу; засіб обігу; засіб нагромадження; світові гроші.

З метою ведення бухгалтерського обліку грошові кошти — це готівка, кошти на рахунках у банках, інші грошові кошти (у національній та іноземній валютах).

До них належать: касова готівка; кошти на поточних рахунках у банках у націо-нальній валюті; кошти на поточних рахунках у банках в іноземній валюті; грошові документи; інші кошти, які відповідають визначенню грошових коштів.

Грошові кошти обліковуються на рахунках класу 3 «Кошти, розрахунки та інші активи». Вони призначені для узагальнення інформації про наявність, надходження, вибуття грошових коштів у касах, на поточних рахунках. Грошові кошти знаходять своє відображення у другому розділі активу Балансу «Оборотні активи», у статті «Грошові кошти та їх еквіваленти».

Не включаються до складу грошових коштів гроші, які обмежені у використанні протягом поточного періоду, вони відображаються у складі інших необоротних активів.

Кошти в іноземній валюті та розрахунки іноземною валютою на рахунках класу 3 «Кошти, розрахунки та інші активи» обліковуються в гривнях у сумі, яка визначається шляхом перерахунку іноземної валюти за курсом Національного банку України на дату здійснення грошової операції. Кошти в іноземній валюті різних іноземних держав облі-ковуються окремо по кожній валюті, але в перерахунку на національну валюту України.

 

 

48