Deprecated: mysql_connect(): The mysql extension is deprecated and will be removed in the future: use mysqli or PDO instead in /home/studb20/public_html/index.php on line 4
 Тести для самоконтролю - Бухгалтерський фінансовий облік (частина 2) - Studbook
Главная->Фінанси->Содержание->Тести для самоконтролю

Бухгалтерський фінансовий облік (частина 2)

Тести для самоконтролю

 

1.         На якому рахунку накопичуються витрати, що здійснюються при виробництві готової

продукції:

а)         23 «Виробництво»;

б)         26 «Готова продукція»;

в)         901 «Собівартість реалізованої готової продукції»?

2.         Фактична виробнича собівартість випущеної готової продукції відображається в бухгал-

терському обліку записом:

а)         Дт 91 «Собівартість реалізації»

Кт 23 «Виробництво»;

б)         Дт 901 «Собівартість реалізованої готової продукції»

Кт 26 «Готова продукція»;

Розділ 6. Облік виробництва та реалізації готової продукції

в) Дт 26 «Готова продукція» Кт 23 «Виробництво».

3.         Прямі матеріальні витрати і прямі витрати на оплату праці включаються:

а)         до складу загальновиробничих витрат;

б)         до складу виробничої собівартості продукції (робіт, послуг);

в)         до складу інших операційних витрат.

4.         Згідно з п. 5.9 Закону про прибуток, виробник веде облік приросту (убутку):

а)         загальної собівартості виробництва і готової продукції;

б)         вартості оплачених, але не отриманих запасів;

в)         вартості запасів на складах, у незавершеному виробництві і готовій продукції, витра-

ти на придбання і поліпшення яких належать до валових витрат.

5.         Доходи від реалізації готової продукції відображаються:

а)         в момент одержання коштів за цю продукцію чи відвантаження цієї продукції покуп-

цеві;

б)         тільки в момент одержання коштів за цю продукцію;

в)         тільки в момент відвантаження цієї продукції покупцеві зі списанням її з балансу.

6.         Підприємство, що є платником ПДВ за ставкою 20% і податку на прибуток, реалізува-

ло готову продукцію, собівартість якої становить 2100,00 грн, ціна реалізації (у т.ч. ПДВ) —

32 000,00 грн. Величина валових доходів підприємства від цієї операції становитиме:

а)         32 000,00 грн;

б)         26 666,67 грн;

в)         26 667,33 грн.

7.         При виробництві готової продукції прямі матеріальні витрати становили 5000,00 грн,

прямі витрати на оплату праці і пов’язані з нею відрахування — 3000,00 грн, інші операційні

витрати — 1000,00 грн, змінні і розподілені постійні загальновиробничі витрати — 2000,00 грн,

адміністративні витрати — 3000,00 грн. Виробнича собівартість такої продукції становити-

ме (грн):

а)         10 000,00 грн;

б)         11 000,00 грн;

в)         14 000,00 грн.

8.         Нерозподілені постійні загальновиробничі витрати відносяться на собівартість записом:

а)         Дт 23 «Виробництво»

Кт 91 «Загальновиробничі витрати»;

б)         Дт 26 «Готова продукція»

Кт 91 «Загальновиробничі витрати»;

в)         Дт 901 «Собівартість реалізованої готової продукції»

Кт 91 «Загальновиробничі витрати».

9.         Постійні розподілені і змінні загальновиробничі витрати відносяться на собівартість за-

писом:

а)         Дт 23 «Виробництво»

Кт 91 «Загальновиробничі витрати»;

б)         Дт 26 «Готова продукція»

Кт 91 «Загальновиробничі витрати»;

в)         Дт 901 «Собівартість реалізованої готової продукції»

Кт 91 «Загальновиробничі витрати».

Бухгалтерський фінансовий облік: теорія та практика

10. Адміністративні, збутові витрати та інші операційні витрати:

а)         відносяться на виробничу собівартість готової продукції;

б)         вважаються витратами звітного періоду.

 

 

45