Главная->Фінанси->Содержание->6.11. Практичний блок Контрольні запитання

Бухгалтерський фінансовий облік (частина 2)

6.11. Практичний блок Контрольні запитання

 

1.         У яких вимірниках здійснюється облік готової продукції?

2.         Який порядок оприбуткування продукції з виробництва на склад ?

3.         Який порядок документального оформлення відпуску готової продукції покупцям?

4.         Які роботи з обліку готової продукції можна автоматизувати?

5.         Які рахунки передбачено Планом рахунків для обліку готової продукції? Охарактери-зуйте їх.

6.         Як організовується синтетичний та аналітичний облік готової продукції?

7.         Як формується первісна вартість готової продукції ?

8.         3 яких елементів складається собівартість виготовленої та реалізованої продукції?

9.         Які витрати включаються до собівартості готової продукції згідно з П(С)БО 9?

10. Що відноситься до складу готової продукції згідно з П(С)БО 9?

 

 

44