Deprecated: mysql_connect(): The mysql extension is deprecated and will be removed in the future: use mysqli or PDO instead in /home/studb20/public_html/index.php on line 4
 6.1. Визначення готової продукції - Бухгалтерський фінансовий облік (частина 2) - Studbook
Главная->Фінанси->Содержание->6.1. Визначення готової продукції

Бухгалтерський фінансовий облік (частина 2)

6.1. Визначення готової продукції

 

Готова продукція — це виріб або напівфабрикат, ро бота, послуга, що пройшли всі стадії технологічного оброблення на даному підприємстві та відповідають затвердже-ним стандартам або технічним умовам, договору, прийняті відділом технічного контролю підприємства і здані на склад або замовникові-покупцеві відповідно до ді-ючого поряд ку прийняття продукції.

Готова продукція завжди має вартісну та кількісну характеристики. Готова про-дукція може мати якісні характеристики (сорт тощо). Кількісний облік готової про-дукції за її видами і місцями зберігання може бути організований декількома спо-собами, зокрема аналогічно обліку сировини і матеріалів (тобто в сортових картках складського обліку, заповнених на підставі приймально-здавальних накладних, актів, відомостей) або безкартковим способом.

Випуск продукції з виробництва оформлюється приймально-здавальними на-кладними, специфікаціями, приймальними актами і т.п. Вони виписуються звичайно в двох екземплярах, один з яких призначений для здавальника, а інший залишається на складі.

 

 

34