Deprecated: mysql_connect(): The mysql extension is deprecated and will be removed in the future: use mysqli or PDO instead in /home/studb20/public_html/index.php on line 4
 5.10. Практичний блок Контрольні запитання - Бухгалтерський фінансовий облік (частина 2) - Studbook
Главная->Фінанси->Содержание->5.10. Практичний блок Контрольні запитання

Бухгалтерський фінансовий облік (частина 2)

5.10. Практичний блок Контрольні запитання

 

1.         У чому полягає різниця між поняттям «виробничі запаси» і «цінності»?

2.         На які групи поділяються економічні ресурси за їх походженням?

3.         На які групи поділяються запаси за складом і структурою?

4.         У чому полягають основні завдання обліку запасів?

5.         Які питання щодо обліку запасів мають бути висвітлені в обліковій політиці під при-ємства?

6.         На які види діляться запаси для цілей бухгалтерського обліку?

7.         На яких субрахунках ведеться облік запасів?

8.         Якими первинними документами оформлюються операції з придбання запасів?

9.         Якими первинними документами оформлюються операції з відпуску запасів зі складів?

 

10.       У який спосіб запаси можуть надходити на підприємство?

11.       Які витрати збільшують первісну вартість придбаних запасів?

12.       Які витрати не включаються до первісної вартості запасів?

13.       У чому полягає особливість відображення в обліку безоплатно отриманих запасів?

14.       У якому випадку уцінюються запаси?

15.       У якому випадку дооцінюються запаси?

16.       Які існують методи оцінювання вартості вибуття запасів?

17.       Як саме визначається фінансовий результат від операцій з продажу запасів?

18.       При обміні якими запасами (подібними чи неподібними) у підприємства виникає фі-нансовий результат і чому?

19.       Які запаси належать до МШП та якими первинними документами оформлюються опе-рації з ними?

20.       За якими цінами ведеться облік товарів?

21.       Що таке інвентаризація запасів і коли проводити її слід обов’язково?

22.       Як розрахувати суму збитків від нестачі запасів?

 

 

30