Deprecated: mysql_connect(): The mysql extension is deprecated and will be removed in the future: use mysqli or PDO instead in /home/studb20/public_html/index.php on line 4
 5.8.3. Відображення вартості товарів у звітності - Бухгалтерський фінансовий облік (частина 2) - Studbook
Главная->Фінанси->Содержание->5.8.3. Відображення вартості товарів у звітності

Бухгалтерський фінансовий облік (частина 2)

5.8.3. Відображення вартості товарів у звітності

 

Відповідно до П(С)БО, товари, як один з видів запасів, повинні бути відображені в балансі за найменшою з двох вартостей:

—        первісною (тобто купівельною);

—        чистою вартістю реалізації.

Це стосується й підприємств роздрібної торгівлі, які ведуть облік товарів у про-дажних цінах. Незважаючи на те, що облік товарів на таких підприємствах ведеться в продажних цінах, у балансі товари повинні відображатися за первісною (купівель-ною) вартістю.

На кінець звітного періоду у підприємства, що здійснює облік товарів у продаж-них цінах, на субрахунках рахунка 28 «Товари» залишається сальдо:

Розділ 5. Облік виробничих запасів

—        за дебетом субрахунка 282 «Товари в торгівлі» враховуються товари в залиш-ку за продажною вартістю;

—        за кредитом субрахунка 285 «Торгова націнка» відображається сума торго-вельної націнки, що відноситься до залишку товарів, які відображені на субра-хунку 282.

У звітності підприємства відображається згорнуте по всіх субрахунках сальдо рахунка 28. Тобто в рядку 140 «Товари» Балансу буде відображена різниця між про-дажною вартістю товарів на кінець звітного періоду (дебет субрахунка 282) і сумою торговельної націнки, що відноситься до залишку товарів (кредит субрахунка 285).

Таким чином, товари відображаються у звітності за їх первісною (купівельною) вартістю.

 

 

28