Главная->Фінанси->Содержание->5.8. Особливості обліку товарів

Бухгалтерський фінансовий облік (частина 2)

5.8. Особливості обліку товарів

 

Облік товарів ведеться на рахунку 28 «Товари», до якого відкриваються наступні субрахунки:

281      «Товари на складі».

282      «Товари в торгівлі».

283      «Товари на комісії».

284      «Тара під товарами».

Розділ 5. Облік виробничих запасів

285      «Торгова націнка».

286      «Необоротні активи та групи вибуття, утримувані для продажу». На субрахунку 281 «Товари на складі» ведеться облік руху й наявності товарних

запасів, які перебувають на оптових і розподільних базах, складах, в овочесховищах, морозильниках тощо.

На субрахунку 282 «Товари в торгівлі» ведеться облік руху й наявності товарів, що перебувають на підприємствах роздрібної торгівлі (у магазинах, наметах, кіосках, у буфетах підприємств громадського харчування тощо).

На субрахунку 283 «Товари на комісії» ведеться облік товарів, переданих на ко-місію за договорами комісії та іншими цивільно-правовими договорами, що не перед-бачають переходу права власності на ці товари до оплати їхньої вартості.

На субрахунку 284 «Тара під товарами» ведеться облік наявності й руху тари під товарами й порожньої тари.

На субрахунку 285 «Торгова націнка» торговельні, постачальницькі й збутові підприємства при веденні обліку товарів за продажними цінами відображають тор-говельні націнки на товари.

На субрахунку 286 «Необоротні активи та групи вибуття, утримувані для продажу» ведеться облік наявності та руху необоротних активів, переведених до складу товарів з причини втрати корисності для підприємства та призначені для подальшого продажу.

На субрахунках 281 «Товари на складі», 282 «Товари в торгівлі», 283 «Товари на комісії», 284 «Тара під товарами» та 286 «Необоротні активи та групи вибуття, утриму-вані для продажу» за дебетом відображається збільшення вартості товарів, а за креди-том — зменшення. Субрахунок 285 є регулюючим субрахунком рахунку 28 «Товари».

Облік товарів на підприємствах торгівлі може бути організований як у купівель-них, так і в продажних цінах.

 

 

25