Deprecated: mysql_connect(): The mysql extension is deprecated and will be removed in the future: use mysqli or PDO instead in /home/studb20/public_html/index.php on line 4
 5.6.4. Обмін запасами - Бухгалтерський фінансовий облік (частина 2) - Studbook
Главная->Фінанси->Содержание->5.6.4. Обмін запасами

Бухгалтерський фінансовий облік (частина 2)

5.6.4. Обмін запасами

 

З метою обміну активи поділяються на подібні й неподібні.

Подібні активи — це активи, які мають однакове функціональне призначення й однакові справедливі вартості. Під неподібними активами розуміють такі, що мають різні функціональні призначення й (або) різні справедливі вартості.

Порядок визначення первісної вартості запасів, отриманих у результаті обміну, регулюється п. 13 П(С)БО 9 «Запаси».

Первісна вартість одиниці запасів, придбаних у результаті обміну на подібні запа-си, дорівнює балансовій вартості переданих запасів. Якщо балансова вартість переда-них запасів перевищує їхню справедливу вартість, то первісною вартістю отриманих запасів є їхня справедлива вартість. Різниця між балансовою й справедливою вартіс-тю переданих запасів включається до складу витрат звітного періоду.

Первісною вартістю запасів, придбаних в обмін на неподібні запаси, є справедли-ва вартість отриманих запасів.

 

 

21