Deprecated: mysql_connect(): The mysql extension is deprecated and will be removed in the future: use mysqli or PDO instead in /home/studb20/public_html/index.php on line 4
 5.5. Оцінювання запасів на дату балансу - Бухгалтерський фінансовий облік (частина 2) - Studbook
Главная->Фінанси->Содержание->5.5. Оцінювання запасів на дату балансу

Бухгалтерський фінансовий облік (частина 2)

5.5. Оцінювання запасів на дату балансу

 

Запаси в обліку, як правило, відображаються за первісною вартістю, але можливі ситуації, коли реальна вартість запасів нижча від первісної вартості. Такі запаси, згід-но з П(С)БО 9 «Запаси», деякою мірою втратили первісно очікувану економічну ви-году. В такому випадку запаси оцінюються та відображаються в звітності за чистою вартістю реалізації. Під чистою вартістю реалізації запасів розуміють очікувану ціну реалізації запасів в умовах звичайної діяльності. Вона визначається за кожною оди-ницею запасів шляхом вирахування із очікуваної ціни їх продажу, очікуваних витрат на завершення виробництва та збут. Іншими словами, це вартість, за якою запаси мо-жуть бути реалізовані.

Зниження первісної вартості запасів до рівня чистої вартості реалізації є уцінкою запасів.

 

 

14