Deprecated: mysql_connect(): The mysql extension is deprecated and will be removed in the future: use mysqli or PDO instead in /home/studb20/public_html/index.php on line 4
 2.2. Класифікація основних засобів та інших необоротних активів - Бухгалтерський фінансовий облік (частина 1) - Studbook
Главная->Фінанси->Содержание->2.2. Класифікація основних засобів та інших необоротних активів

Бухгалтерський фінансовий облік (частина 1)

2.2. Класифікація основних засобів та інших необоротних активів

 

Необхідною умовою правильного обліку і планування відновлення основних фондів підприємства є їх класифікація (групування) за важливими ознаками. Озна-ки можуть бути різними і залежати від мети, для яких виконується класифікація або формується група.

Основні засоби класифікуються за натурально-речовою ознакою та обліковують-ся за групами для цілей бухгалтерського обліку. Під групою основних засобів розумі-ється сукупність однотипних за технічними характеристиками, призначенням, умо-вами використання необоротних матеріальних активів.

Перелік груп основних засобів установлює п. 5 П(С)БО 7. Для кожної групи в плані рахунків передбачені рахунки другого порядку (субрахунки).

Облік основних засобів виконується на синтетичних рахунках 10 «Основні за-соби» та 11 «Інші необоротні матеріальні активи». Перелік облікових груп основних засобів і відповідних їм субрахунків наведені в табл. 2.1.

Таблиця 2.1

Групи основних засобів

 

Синтетичні рахунки (рахунки першого порядку) Субрахунки (рахунки другого порядку)

Код                           Назва    Код                                    Назва

10        Основні засоби         100 101 102 103 104 105 106 107 108 109  Інвестиційна нерухомість

Земельні ділянки

Капітальні витрати на поліпшення земель

Будинки, споруди, передавальні пристрої

Машини та обладнання

Транспортні засоби

Інструменти, прилади та інвентар

Тварини

Багаторічні насадження

Інші основні засоби

11        Інші необоротні матеріальні активи           111 112 113 114 115 116 117           Бібліотечні фонди

Малоцінні необоротні матеріальні активи

Тимчасові (нетитульні) споруди

Природні ресурси

Інвентарна тара

Предмети прокату

Інші необоротні матеріальні активи

 

 

7