Deprecated: mysql_connect(): The mysql extension is deprecated and will be removed in the future: use mysqli or PDO instead in /home/studb20/public_html/index.php on line 4
 4.7.2. Надходження нематеріальних активів у якості внеску до статутного капіталу - Бухгалтерський фінансовий облік (частина 1) - Studbook
Главная->Фінанси->Содержание->4.7.2. Надходження нематеріальних активів у якості внеску до статутного капіталу

Бухгалтерський фінансовий облік (частина 1)

4.7.2. Надходження нематеріальних активів у якості внеску до статутного капіталу

 

При внесенні нематеріальних активів до статутного капіталу первісною вартіс-тю таких нематеріальних активів визнається узгоджена засновниками (учасниками) підприємства справедлива вартість. Порядок оцінки внесків учасників до статутного капіталу визначається в засновницьких документах товариства — статуті та засно-вницькому договорі.

Приклад 4.6. Загальна сума статутного капіталу товариства з обмеженою відповідальністю становить 300 000,00 грн. Частка засновника А — 1%, який він повинен внести згідно із засно-вницьким договором у вигляді програмного забезпечення. Узгоджена вартість програмного забезпечення — 3000,00 грн.

Кореспонденцію рахунків за операціями внесення нематеріальних активів до ста-тутного капіталу відображено в табл. 4.9.

Таблиця 4.9

Журнал господарських операцій

 

№ з/п

1 2       Зміст господарської операції           Кореспонденція рахунків     Сума, грн

 

           

            Дебет  Кредит          

 

            Відображена сума статутного капіталу підприємства      46 «Неоплачений ка-пітал» 40 «Статутний капі-тал»     300 000,00

 

            Внесок до статутного капіталу засновника А у вигляді про-грамного забезпечення  122 «Права користу-вання майном»      46 «Неоплачений ка-пітал» 3000,00

 

 

59