Deprecated: mysql_connect(): The mysql extension is deprecated and will be removed in the future: use mysqli or PDO instead in /home/studb20/public_html/index.php on line 4
 4.7. Облік надходження нематеріальних активів - Бухгалтерський фінансовий облік (частина 1) - Studbook
Главная->Фінанси->Содержание->4.7. Облік надходження нематеріальних активів

Бухгалтерський фінансовий облік (частина 1)

4.7. Облік надходження нематеріальних активів

 

Придбані нематеріальні активи зараховуються на баланс підприємства за пер-вісною вартістю. Первісна вартість придбаного нематеріального активу складаєть-ся з ціни (вартості) придбання (крім отриманих торговельних знижок), мита, не-прямих податків, що не підлягають відшкодуванню, та інших витрат, безпосередньо пов’язаних з його придбанням та доведенням до стану, в якому він придатний для використання за призначенням. Фінансові витрати не включаються до первісної вартості нематеріальних активів, придбаних (створених) повністю або частково за рахунок запозичень (за винятком фінансових витрат, які включаються до собівар-тості кваліфікаційних активів відповідно до Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 31 «Фінансові витрати»). Розглянемо порядок відображення придбання не-матеріальних активів за грошові кошти і відображення їх у бухгалтерському обліку підприємства на такому прикладі.

Приклад 4.2. Підприємство вирішило придбати право на використання торгової марки. Наступного місяця воно сплатило за нього з поточного рахунка 6000,00 грн без ПДВ. Витрати за юридичне оформлення становили 170, 00 грн з ПДВ.

Кореспонденцію рахунків за операціями придбання нематеріальних активів по-казано в табл. 4.5.

Таблиця 4.5

Журнал господарських операцій

 

№ on.

1 2       Зміст господарської операції           Кореспонденція рахунків     Сума, грн

 

           

            Дебет  Кредит          

 

            Здійснено оплату за торго-ву марку           37 «Розрахунки за ви-даними авансами»  31 «Поточні рахунки в національній валюті»     6000,0

 

            Оприбутковано   право   на торгову марку           154 «Придбання (ство-рення) нематеріальних активів»            37 «Розрахунки за ви-даними авансами»  6000,0

Бухгалтерський фінансовий облік: теорія та практика

Продовження табл. 4.5

3 4 5 6 Відображено   витрати   на юридичне оформлення        154 «Придбання (ство-рення) нематеріальних активів»          631 «Розрахунки з віт-чизняними постачаль-никами»    141,67

 

            Відображено     податковий кредит           641 «Розрахунки за по-датками»    631 «Розрахунки з віт-чизняними постачаль-никами»      28,33

 

            Здійснено оплату за юри-дичні послуги   631»Розрахунки з віт-чизняними постачаль-никами»     311 «Поточні рахунки в національній валюті» 170,00

 

            Оприбутковуємо об’єкт не-матеріальних активів на ба-ланс підприємства    12 «Нематеріальні ак-тиви»  154 «Придбання (ство-рення) нематеріальних активів»  6141,67

 

 

57