Deprecated: mysql_connect(): The mysql extension is deprecated and will be removed in the future: use mysqli or PDO instead in /home/studb20/public_html/index.php on line 4
 Практичні вправи для самостійної роботи - Бухгалтерський фінансовий облік (частина 1) - Studbook
Главная->Фінанси->Содержание->Практичні вправи для самостійної роботи

Бухгалтерський фінансовий облік (частина 1)

Практичні вправи для самостійної роботи

 

Вправа 1

Підприємство в процесі будівництва цеху для виробничих потреб господарським спосо-бом мало такі витрати з ПДВ (суми умовні), показані в табл. 1:

Таблиця 1

Витрати         Сума, тис. грн

 

1. Проектно-кошторисна документація     60,0

2. Комплексна експертиза проектно-кошторисної документації            6,0

3. Будівельні матеріали        600,0

4. Послуги сторонніх організацій (екскаватор, автомобіль, кран)          6,0

5. Оплата праці працівників, зайнятих на будівництві з урахуванням 

відрахувань на соціальні заходи      770,0

Складіть відповідні бухгалтерські записи для відображення в обліку витрат на формуван-ня вартості об’єкта основних засобів і введення його в експлуатацію.

Вправа 2

Підприємство продає основні засоби:

—        виробниче приміщення за договірною ціною 25 000 грн, крім того, ПДВ —

5000 грн;

—        вантажний автомобіль за ціною 27 500 грн, крім того, ПДВ — 5500 грн.

Справедлива вартість основних засобів дорівнює ціні продажу.

У табл. 2 подано інформацію про продані об’єкти.

Таблиця 2

 

Дані про об’єкти       Сума, грн

 

            Виробниче приміщення       Вантажний автомобіль

Первісна вартість

Сума зносу

Залишкова вартість

Справедлива вартість з урахуванням ПДВ           40 000

8000

32 000

30 000 41 600 15 200 26 400 33 000

Складіть відповідні бухгалтерські записи операцій з продажу об’єктів основних засобів.

Вправа 3

Підприємство купило автомобіль ВАЗ-21099 у фізичної особи за ціною, визначеною екс-пертним шляхом. Необхідну інформацію подано в табл. 3.

Бухгалтерський фінансовий облік: теорія та практика

Таблиця 3

Зміст операцій           Сума, грн

 

Сплачено за автомобіль       22 700

Сплачено збір до Пенсійного фонду          681

Нараховано і сплачено податок на транспорт      57

Сплачено реєстраційний збір         182

Складіть відповідні бухгалтерські записи за операціями купівлі і введення в експлуатацію легкового автомобіля.

Вправа 4

Первісна вартість придбаного обладнання становить 20 000 грн, а термін його корисного використання — 4 роки. Очікується, що ліквідаційна вартість цього обладнання буде 2000 грн. Виконайте розрахунки амортизації з використанням методів прямолінійного списання, змен-шення залишкової вартості, прискореного зменшення залишкової вартості, суми чисел років (кумулятивний), виробничого, враховуючи очікуваний обсяг виробництва 90 000 одиниць го-тової продукції. За результатами розрахунків порівняйте ці методи і висновки.

Вправа 5

Підприємство проводить дооцінку обладнання, яке раніше було уцінене. Дані про пере-оцінку наведені в табл. 4.

Таблиця 4

Найменування показників   Сума, грн

 

1. Первісна вартість  6000

2. Сума попередніх уцінок   2670

3. Переоцінена первісна вартість    3330

4. Нарахований знос (до переоцінки)        1500

5. Переоцінка (зменшення) зносу   670

6. Сума зносу з урахуванням переоцінки   830

7. Залишкова вартість (після уцінки)          2500

8. Індекс дооцінки    1,2

Наступна переоцінка обладнання виконана з урахуванням індексу 1,6. Виконайте розрахунки і відобразіть в обліку переоцінку обладнання.

 

 

40