Deprecated: mysql_connect(): The mysql extension is deprecated and will be removed in the future: use mysqli or PDO instead in /home/studb20/public_html/index.php on line 4
 Тести для самоконтролю - Бухгалтерський фінансовий облік (частина 1) - Studbook
Главная->Фінанси->Содержание->Тести для самоконтролю

Бухгалтерський фінансовий облік (частина 1)

Тести для самоконтролю

 

1. Первинний документ «Акт приймання-передачі основних засобів» за формою ОЗ-1 вико-ристовується для:

а)         оформлення купівлі і введення в експлуатацію основних засобів;

б)         оформлення приймання закінчених робіт з добудови і дообладнання основних засобів;

в)         оформлення списання непридатних об’єктів основних засобів;

г)         ведення аналітичного обліку основних засобів.

Бухгалтерський фінансовий облік: теорія та практика

2.         Виберіть господарську операцію, яка відображається бухгалтерським проведенням

Дт 23 «Виробництво» Кт 131 «Знос основних засобів»:

а)         списання будівельних матеріалів на будівництво об’єкта основних засобів;

б)         списання суми зносу ліквідованого об’єкта основних засобів;

в)         нарахування амортизації основного виробничого обладнання;

г)         введення в експлуатацію об’єкта основних засобів.

3.         Виберіть господарську операцію, яка відображається бухгалтерським проведенням

Дт 10 «Основні засоби» Кт 15 «Капітальні інвестиції»:

а)         придбання об’єкта основних засобів;

б)         введення в експлуатацію об’єкта основних засобів;

в)         переоцінювання об’єкта основних засобів;

г)         продаж об’єкта основних засобів.

4.         Інвентарна картка обліку основних засобів за формою ОЗ-6 необхідна для:

а)         ведення синтетичного обліку операцій з основними засобами;

б)         ведення аналітичного обліку об’єктів основних засобів;

в)         розрахунку амортизації основних засобів;

г)         усі відповіді вірні.

5.         До якого методу нарахування амортизації належить твердження, що залишкова вар-

тість об’єкта основних засобів ніколи не буде дорівнювати нулю:

а)         метод прямолінійного списання;

б)         метод зменшення залишкової вартості;

в)         кумулятивний метод;

г)         виробничий метод?

6.         Виберіть можливий метод нарахування амортизації для необоротних матеріальних ак-

тивів:

а)         прямолінійний;

б)         виробничий;

в)         в розмірі 100% вартості в перший місяць їх використання;

г)         усі відповіді правильні.

7.         Річна сума амортизації при використанні методу прямолінійного списання визначається

так:

а)         амортизаційна вартість ділиться на строк корисного використання об’єкта;

б)         первісна вартість об’єкта множиться на річну норму амортизації;

в)         амортизаційна вартість множиться на кумулятивний коефіцієнт;

г)         фактичний обсяг виробництва продукції множиться на виробничу ставку амортизації.

8.         Виберіть формулу, за якою визначається коефіцієнт переоцінювання вартості основних

засобів:

а)         первісна вартість об’єкта х індекс інфляції;

б)         справедлива вартість об’єкта х індекс інфляції;

в)         справедлива вартість об’єкта / балансову вартість об’єкта;

г)         первісна вартість х індекс переоцінки.

9.         Метод амортизації об’єкта основних засобів на підприємстві:

а)         вибирається підприємством самостійно;

б)         призначається міністерством фінансів;

в)         визначається податковою інспекцією;

г)         визначається місцевими органами влади.

Розділ 2. Облік основних засобів та інших необоротних матеріальних активів

10. Виберіть бухгалтерську проводку, яка відображає в обліку списання суми зносу ліквідова-ного об’єкта основних засобів:

а)         Дт 976 «Списання необоротних активів»

Кт 10 «Основні засоби»;

б)         Дт 131 «Знос основних засобів»

Кт 10 «Основні засоби»;

в)         Дт 92 «Адміністративні витрати»

Кт 131 «Знос основних засобів»;

г)         Дт 152 «Придбання (виготовлення) основних засобів»

Кт 631 «Розрахунки з вітчизняними постачальниками».

 

 

39