Deprecated: mysql_connect(): The mysql extension is deprecated and will be removed in the future: use mysqli or PDO instead in /home/studb20/public_html/index.php on line 4
 2.7.5. Надходження основних засобів як внесок до статутного капіталу - Бухгалтерський фінансовий облік (частина 1) - Studbook
Главная->Фінанси->Содержание->2.7.5. Надходження основних засобів як внесок до статутного капіталу

Бухгалтерський фінансовий облік (частина 1)

2.7.5. Надходження основних засобів як внесок до статутного капіталу

 

Об’єкти основних засобів, отримані як внесок до статутного фонду (капітал) під-приємства, визнаються активами в момент їхнього фактичного одержання, однак до введення в експлуатацію можуть не визнаватися основними засобами і повинні вра-ховуватися як капітальні інвестиції на рахунок 15 «Капітальні інвестиції» (субраху-нок 152 «Придбання основних засобів»).

Первісною вартістю основних засобів, внесених до статутного капіталу підпри-ємства, відповідно до п. 10 П(С)БО 7, визнається погоджена із засновниками (учас-никами) підприємства їхня справедлива вартість, тобто вартість, зазначена в уста-новчих документах.

Приклад 2.6. Засновник вніс вклад до статутного капіталу підприємства у вигляді осно-вних засобів, вартість яких установлена в сумі 3000 грн, витрати на транспортування і мон-таж — 500 грн, сума ПДВ на витрати 100 грн.

Бухгалтерські проведення щодо обліку надходження основних засобів як внеску до статутного капіталу показано в табл. 2.14.

Таблиця 2.14

Бухгалтерські проведення щодо обліку надходження основних засобів як внеску до статутного капіталу

 

№ з/п  Зміст операції            Кореспонденція рахунків     Сума, грн

 

           

            Дебет  Кредит          

 

1          Відображення внеску           46        40        3000

2          Одержання від учасника об’єкта основних засобів         152      46        3000

3          Витрати на транспортування, монтаж зазначеного об’єкта основних засобів            152      631      500

4          Податковий кредит  641      631      100

5          Оплата вартості транспортування 631      311      600

6          Введення в експлуатацію    104      152      3500

Розділ 2. Облік основних засобів та інших необоротних матеріальних активів

 

 

26