Deprecated: mysql_connect(): The mysql extension is deprecated and will be removed in the future: use mysqli or PDO instead in /home/studb20/public_html/index.php on line 4
 2.7.4. Виготовлення основних засобів власними силами - Бухгалтерський фінансовий облік (частина 1) - Studbook
Главная->Фінанси->Содержание->2.7.4. Виготовлення основних засобів власними силами

Бухгалтерський фінансовий облік (частина 1)

2.7.4. Виготовлення основних засобів власними силами

 

У П(С)БО 7 не встановлено спеціальних правил оцінювання виготовлених (ство рених) підприємством об’єктів основних засобів. За змістом п. 8 П(С)БО 7, такі об’єкти оцінюються за фактичною собівартістю їхнього виготовлення, монтажу, на-лагодження, будівництва.

Підприємства можуть виготовляти (будувати) основні засоби власними силами, так званим господарським способом або із залученням підрядної організації — під-рядним способом.

До складу витрат підприємства з виготовлення (будівництва) основних засобів, як правило, належать:

—        витрати з придбання будматеріалів та інших матеріалів, необхідних для виго-товлення (спорудження) основних засобів;

—        витрати на заробітну плату (з відповідними нарахуваннями) працівників, зай-нятих у будівництві (спорудженні) об’єкта основних засобів;

—        оплата послуг підрядників, задіяних для будівництва (спорудження) об’єкта основних засобів.

Приклад 2.5. Підприємство провело закупівлю будівельних матеріалів та інших матеріалів на суму 60 000 грн (у тому числі ПДВ 10 000 грн) для будівництва складського приміщення на своїй території. Крім того, спеціалізованому підприємству за підведення комунікацій (освіт-лення, вода, тепло) до об’єкта основних засобів сплачено 9000 грн (у тому числі ПДВ 1500 грн). Також нарахована заробітна плата будівельникам, які зараховані у штат підприємства, на суму 10 000 грн з відповідними нарахуваннями на неї у фонди соціального страхування. Збудований об’єкт введено в експлуатацію.

Бухгалтерські записи за зазначеними операціями показано в табл. 2.13.

Таблиця 2.13

Бухгалтерські проведення щодо надходження основних засобів, створених власними силами

 

№ з/п  Зміст операції            Кореспонденція рахунків     Сума, грн

 

           

            Дебет  Кредит          

 

1          Одержання будівельних матеріалів            205,209           631      50 000

2          Податковий кредит  641      631      10 000

3          Погашення кредиторської заборгованості перед постачальником устаткування         631      311      60 000

4          Списання будматеріалів і інших матеріалів на спорудження об’єкта основних засобів          151      205, 209      50 000

5          Одержання послуг по підведенню промислових комунікацій до об’єкта основних засобів  151      631            7500

Бухгалтерський фінансовий облік: теорія та практика

Продовження табл. 2.13

6          Податковий кредит  641      631      1500

7          Погашення кредиторської заборгованості перед підрядником   631      311      9000

8          Нарахування зарплати будівельникам, що споруд-жували об’єкт основних засобів   151      661      10 000

9          Нарахування на зарплату будівельників до Пен-сійного фонду 151      651      3200

 

            до Фонду соціального страхування в зв’язку з тимчасовою втратою працездатності            151      651            400

 

            до Фонду соціального страхування на випадок безробіття         151      653      150

10        Введення об’єкта в експлуатацію   103      151      71 250

 

 

25