Deprecated: mysql_connect(): The mysql extension is deprecated and will be removed in the future: use mysqli or PDO instead in /home/studb20/public_html/index.php on line 4
 2.7.3. Придбання основних засобів шляхом обміну на інші активи, роботи (послуги) - Бухгалтерський фінансовий облік (частина 1) - Studbook
Главная->Фінанси->Содержание->2.7.3. Придбання основних засобів шляхом обміну на інші активи, роботи (послуги)

Бухгалтерський фінансовий облік (частина 1)

2.7.3. Придбання основних засобів шляхом обміну на інші активи, роботи (послуги)

 

При передачі інших, крім основних засобів, активів, може використовуватися метод визначення первісної вартості отриманих у процесі обміну основних засобів, виходячи зі справедливої вартості переданих активів. За роботами (послугами) ви-значити первісну вартість неможливо. У цьому випадку первісна вартість об’єкта ви-значається, виходячи з договірної вартості робіт (послуг).

Схему бухгалтерських записів при придбанні основних засобів в межах товарооб-мінних (бартерних) операцій, коли відвантаження товару (виконання робіт, надання послуг) передує одержанню об’єкта основних засобів, наведено в табл. 2.11.

Таблиця 2.11

Бухгалтерські проведення щодо обліку бартерних операцій з основними засобами

 

№ з/п  Зміст операції            Кореспонденція рахунків

 

           

            Дебет  Кредит

1          Визнання доходів від реалізації товару      361      702

 

           

            702      791

2          Податкові зобов’язання з ПДВ        702      641

3          Відвантаження товару по собівартості (ціні покупки) то-вару   791      902

 

           

            902      281

4          Визначення фінансового результату          793      441

5          Одержання об’єкта основних засобів        152      631

6          Податковий кредит з ПДВ   641      631

7          Залік дебіторської і кредиторської заборгованостей         631      361

8          Введення об’єкта в експлуатацію   104      152

Схему бухгалтерських записів находження основних засобів у межах товарооб-мінних (бартерних) операцій, коли одержання об’єкта основних засобів і введення його в експлуатацію передує відвантаженню товару (виконанню робіт, наданню по-слуг), наведено в табл. 2.12.

Таблиця 2.12

Бухгалтерські проведення щодо обліку бартерних операцій з основними засобами

 

№ з/п  Зміст операції            Кореспонденція рахунків

 

           

            Дебет  Кредит

1          Одержання об’єкта основних засобів        152      631

2          Відображення ПДВ   644      631

3          Податкові зобов’язання       643      641

4          Введення об’єкта основних засобів в експлуатацію        104      152

5          Відвантаження товару (роботи, надання послуги) (підписання акта прийому-передачі): за ціною продажу         361      702

 

           

            702      791

 

            Відображення ПДВ   702      641

Розділ 2. Облік основних засобів та інших необоротних матеріальних активів

Продовження табл. 2.12

            По собівартості (ціні покупки) товару        791      902

 

           

            902      281

 

            Визначення фінансового результату          791      441

6          Податковий кредит  641      644

 

 

24