Deprecated: mysql_connect(): The mysql extension is deprecated and will be removed in the future: use mysqli or PDO instead in /home/studb20/public_html/index.php on line 4
 2.7. Облік надходження основних засобів на підприємство - Бухгалтерський фінансовий облік (частина 1) - Studbook
Главная->Фінанси->Содержание->2.7. Облік надходження основних засобів на підприємство

Бухгалтерський фінансовий облік (частина 1)

2.7. Облік надходження основних засобів на підприємство

 

Об’єкти основних засобів зараховуються на баланс підприємства (оцінюються) за первісною вартістю. Під нею, згідно з п.4 П(С)БО 7, розуміється історична (фак-тична) собівартість необоротних активів у сумі коштів або справедливої вартості інших активів, оплачених (переданих), витрачених для придбання (створення) нео-боротних активів. Визначення первісної вартості об’єктів основних засобів залежить від способів їхнього надходження на підприємство.

Розділ 2. Облік основних засобів та інших необоротних матеріальних активів

Основні засоби можуть надходити на підприємство шляхом:

1)         придбання за грошові кошти або їхні еквіваленти;

2)         обміну на інші об’єкти основних засобів;

3)         обміну на інші активи, а також роботи і послуги;

4)         виготовлення власними силами;

5)         внесення до статутного капіталу;

6)         безоплатного отримання;

7)         переведення зі складу оборотних активів;

8)         установлення активів за результатами інвентаризації;

9)         переводу зі складу об’єктів, що враховуються за балансом;

10)       повернення об’єктів, раніше переданих як внесок до статутного капіталу гос-

подарського товариства;

11)       одержання об’єктів після ліквідації господарського товариства.

Матеріальний актив визнається об’єктом основних засобів у момент, коли він

стає придатним для експлуатації. Такий висновок безпосередньо випливає з п. 29 П(С)БО 7, що встановлює момент початку нарахування амортизації.

 

 

21