Главная->Фінанси->Содержание->2.2.9. Предмети прокату

Бухгалтерський фінансовий облік (частина 1)

2.2.9. Предмети прокату

 

Предметами прокату називаються основні засоби, які передаються громадянам у платне використання на певний термін. Предмети прокату обліковуються на субра-хунку 116 «Предмети прокату». План субрахунків третього порядку до субрахунку 116 розроблено згідно з інструкцією № 291:

11601  Автомобілі.

11602  Водний транспорт.

11603  Інший транспорт.

11604  Побутова техніка.

11605  Спортивний інвентар.

11606  Предмети розкоші.

11607  Одяг.

11608  Інші предмети прокату.

Аналітичний облік ведеться за кожним об’єктом.

Вартість незавершених капітальних інвестицій не є об’єктом амортизації. До цьо-го об’єкта не треба застосовувати облікових процедур, пов’язаних з амортизацією: ви-значати строк корисного використання, установлювати ліквідаційну вартість та ін.

Для цілей розрахунку оподаткування прибутку основні засоби поділяються на чотири групи (до 1 січня 2003 року було три):

—        група 1: будівлі, споруди, їхні структурні компоненти і передавальні пристрої, у тому числі житлові будинки та їхні частини (квартири і місця загального користування), вартість капітального поліпшення землі;

—        група 2: автомобільний транспорт та вузли (запасні частини) до нього; меблі; побутові електронні, оптичні, електромеханічні прилади та інструменти, інше конторське (офісне) обладнання, пристрої до нього;

—        група 3: будь-які інші основні фонди, не зараховані до групи 1, 2 і 4;

Розділ 2. Облік основних засобів та інших необоротних матеріальних активів

— група 4: електронно-обчислювальні машини, інші машини для автоматичного

оброблення інформації, їхнє програмне забезпечення, пов’язані з ними засоби

друку інформації, інші інформаційні системи, телефони (у тому числі сотові),

мікрофони і рації, вартість яких перевищує вартість малоцінних предметів.

Таке групування виконане з метою уніфікації процесу нарахування амортизації

для податкового обліку. Чим більший термін використання об’єктів основних фондів

певної групи, тим менша норма амортизації.

 

 

16