Deprecated: mysql_connect(): The mysql extension is deprecated and will be removed in the future: use mysqli or PDO instead in /home/studb20/public_html/index.php on line 4
 2.2.6. Інструменти, прилади та інвентар - Бухгалтерський фінансовий облік (частина 1) - Studbook
Главная->Фінанси->Содержание->2.2.6. Інструменти, прилади та інвентар

Бухгалтерський фінансовий облік (частина 1)

2.2.6. Інструменти, прилади та інвентар

 

Під приладами розуміють засоби виміру, аналізу, оброблення і обчислення ін-формації, пристрої регулювання, автоматичні й автоматизовані системи керування.

Інвентарем називають сукупність різних предметів господарського побуту і ви-робничого призначення.

Інструментами є знаряддя ручної праці або виконавчий механізм машини для ви-робництва різних робіт.

Інструмент поділяється на такий:

—        що ріже (різець, свердло, фреза й ін.);

—        що давить (штамп, накатка);

—        що шліфує (шліфувальне коло, шліфувальний брусок);

—        ударний (молоток, зубило, пробійник);

—        кріпильно-затискний (затискний патрон верстатів, різцева державка, різці, тиски);

—        вимірювальний;

—        медичний;

—        інший інструмент.

Відповідно до інструкції № 291 пропонується такий план субрахунків третього порядку за субрахунком 106 «Інструменти, прилади й інвентар»: Прилади

106 11 Засоби виміру. 106 12 Пристрої регулювання. 106 13 Електронні прилади. 106 14 Комп’ютери. 106 15 Офісна техніка. 106 19 Інші прилади.

До приладів можуть бути віднесені засоби обчислювальної техніки (комп’ю тери). Інструмент

106 21 Ручної праці (механічний та електричний). 106 22 Механізми (свердла). 106 23 Вимірювальний інструмент. 106 24 Медичний інструмент. 106 25 Годинники і хронометри. 106 29 Інший інструмент.

Розділ 2. Облік основних засобів та інших необоротних матеріальних активів

Інвентар

106 31 Офісні меблі.

106 32 Друкарські машинки.

106 33 Холодильники, кондиціонери, вентилятори, телевізори і т.п.

106 39 Інший інвентар.

Аналітичний облік ведеться за кожним предметом або групою однорідних пред-метів, що надійшли одночасно і мають однакову вартість.

На субрахунку 109 «Інші основні засоби» підприємства ведуть облік основних за-собів, які не обліковуються на інших субрахунках рахунка 10 «Основні засоби». У сво-їй обліковій політиці підприємства самостійно вибирають, які об’єкти враховувати на субрахунку 109. Наприклад, тут можна вести облік меблів, офісного устаткування, ін-формаційних систем, а також побутових електромеханічних приладів та інструментів (холодильників, вентиляторів й ін.). У цьому контексті чіткої межі між субрахунками 106 «Інструменти, прилади, інвентар» і 109 «Інші основні засоби» немає, підприєм-ство може враховувати інші основні засоби за своїм розсудом. Підприємство само-стійно встановлює принцип класифікації інших основних засобів і відповідні субра-хунки третього порядку. Аналітичний облік ведеться за кожним основним засобом.

 

 

13