Deprecated: mysql_connect(): The mysql extension is deprecated and will be removed in the future: use mysqli or PDO instead in /home/studb20/public_html/index.php on line 4
 2.2.4. Машини та обладнання - Бухгалтерський фінансовий облік (частина 1) - Studbook
Главная->Фінанси->Содержание->2.2.4. Машини та обладнання

Бухгалтерський фінансовий облік (частина 1)

2.2.4. Машини та обладнання

 

Машини — це технічні пристрої, за допомогою яких при виконанні визначених операцій технологічного процесу здійснюється безпосередній вплив на предмет пра-ці, в результаті чого відбувається перетворення енергії, матеріалів, сировини та ін-ших матеріальних ресурсів. У цьому призначенні цей термін сприймається досить однозначно і не потребує будь-яких уточнень.

До групи «обладнання» належать пристрої, що виробляють або перетворюють енергію і використовуються для впливу електричною, тепловою, хімічною та іншою енергією на матеріали.

Розділ 2. Облік основних засобів та інших необоротних матеріальних активів

Інвентарним об’єктом по групі «обладнання» є кожна окрема (у тому числі не від-несена до розглянутих раніше інвентарних об’єктів) машина (апарат, агрегат, уста-новка, прилад), включаючи пристосування і приналежності, які входять до її складу, стаціонарно встановлені прилади, інструменти, електроустаткування, в тому числі пристрої для її підключення до мережі енергопостачання, а також індивідуальне ого-родження і фундамент (якщо об’єкт змонтований на окремому фундаменті, що не на-лежить до групи «будівлі»).

При віднесенні інвентарних об’єктів до тієї або іншої групи необхідно брати до уваги те що, крім конструктивних ознак, основним (переважним) є призначення устаткування. Наприклад, до групи «енергетичного (силового) устаткування» на-лежать пристрої, що виробляють або перетворюють теплову й електричну енергію, а також машини-двигуни, що перетворюють будь-якого виду енергію (води, вітру, теплову, електричну та ін.) на механічну, тобто на енергію руху. Для обліку машин і устаткування використовується субрахунок 104 «Машини й обладнання».

Кожне підприємство залежно від галузевої приналежності розробляє і затвер-джує свій план субрахунків. Наприклад, у юридичній, аудиторській, консультаційній фірмах до обладнання можуть бути віднесені комп’ютери, обчислювальна техніка, засоби зв’язку. Облік засобів зв’язку може також вестися на рахунку 109 «Інші осно-вні засоби», що зумовлено обліковою політикою підприємства. Детальніший облік машин і обладнання ведеться за місцем їхнього розташування (у цехах, підрозділах).

 

 

11