Главная->Фінанси->Содержание

Бухгалтерський фінансовий облік (частина 1)

Анотація

ПЕРЕДМОВА

РОЗДІЛ 1. КОНЦЕПТУАЛЬНІ ЗАСАДИ ОРГАНІЗАЦІЇ ФІНАНСОВОГО БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ В УКРАЇНІ

РОЗДІЛ 2. ОБЛІК ОСНОВНИХ ЗАСОБІВ ТА ІНШИХ НЕОБОРОТНИХ МАТЕРІАЛЬНИХ АКТИВІВ

2.1. Економічний зміст і характеристика необоротних матеріальних активів

2.2. Класифікація основних засобів та інших необоротних активів

2.2.1. Земельні ділянки

2.2.2. Капітальні витрати на поліпшення земель

2.2.3. Будівлі та споруди

2.2.4. Машини та обладнання

2.2.5. Транспортні засоби

2.2.6. Інструменти, прилади та інвентар

2.2.7. Бібліотечні фонди

2.2.8. Інвентарна тара

2.2.9. Предмети прокату

2.3. Види оцінок основних засобів та їх характеристика

2.4. Характеристика первинних документів та реєстрів для обліку основних засобів

2.5. Аналітичний облік основних засобів

2.6. Характеристика рахунків з обліку необоротних матеріальних активів

2.7. Облік надходження основних засобів на підприємство

2.7.1. Придбання основних засобів за грошові кошти та їхні еквіваленти

2.7.2. Придбання основних засобів шляхом обміну на інші основні засоби

2.7.3. Придбання основних засобів шляхом обміну на інші активи, роботи (послуги)

2.7.4. Виготовлення основних засобів власними силами

2.7.5. Надходження основних засобів як внесок до статутного капіталу

2.7.6. Безоплатне одержання основних засобів

2.8. Облік внутрішнього переміщення і вибуття основних засобів

2.8.1. Продаж основних засобів за грошові кошти

2.8.2. Безоплатна передача основних засобів

2.8.3. Ліквідація основних засобів

2.8.4. Передача основних засобів до статутного капіталу іншого підприємства

2.9. Облік амортизації (зносу) необоротних матеріальних активів

2.10. Облік операцій переоцінки основних засобів

2.11. Облік операцій з поліпшення основних засобів

2.12. Інвентаризація основних засобів

2.13. Розкриття інформації про склад і рух необоротних активів у фінансовій звітності

2.14. Практичний блок Контрольні запитання

Тести для самоконтролю

Практичні вправи для самостійної роботи

РОЗДІЛ 3. ОБЛІК ОРЕНДНИХ ОПЕРАЦІЙ

3.1. Економічна сутність і визначення оренди

3.2. Класифікаційна характеристика видів оренди

3.3. Облік операцій оренди у орендаря

3.4. Облік оренди у орендодавця

3.5. Розкриття інформації про оренду у фінансових звітах

3.6. Практичний блок Контрольні запитання

Тести для самоконтролю

Практичні вправи для самостійної роботи

РОЗДІЛ 4. ОБЛІК НЕМАТЕРІАЛЬНИХ АКТИВІВ

4.1. Визначення нематеріальних активів

4.2. Класифікація нематеріальних активів

4.3. Загальна характеристика рахунків обліку нематеріальних активів

4.4. Визнання й оцінювання нематеріальних активів

4.5. Первісна вартість нематеріальних активів

4.6. Капітальні інвестиції підприємства в нематеріальні активи

4.7. Облік надходження нематеріальних активів

4.7.1. Придбання нематеріальних активів шляхом обміну на інші види активів

4.7.2. Надходження нематеріальних активів у якості внеску до статутного капіталу

4.7.3. Створення нематеріальних активів власними силами підприємства

4.7.4. Безоплатне отримання

4.8. Амортизація нематеріальних активів

4.9. Облік вибуття нематеріальних активів

4.10. Переоцінювання нематеріальних активів

4.11. Документування операцій з обліку нематеріальних активів

4.12. Інвентаризація нематеріальних активів

4.13. Практичний блок Контрольні запитання

Тести для самоконтролю

Практичні вправи для самостійної роботи

 

1