Deprecated: mysql_connect(): The mysql extension is deprecated and will be removed in the future: use mysqli or PDO instead in /home/studb20/public_html/index.php on line 4
 94. Які операції є поточними торговельними операціями в іноземній валюті? - Банківська Система основні теми - Studbook
Главная->Банківська система->Содержание->94. Які операції є поточними торговельними операціями в іноземній валюті?

Банківська Система основні теми

94. Які операції є поточними торговельними операціями в іноземній валюті?

До поточних торговельних валютних операцій належать, зокрема:

— розрахунки між юридичними особами-резидентами і юриди­ чними особами-нерезидентами під час здійснення зовнішньоеко­ номічної діяльності у межах торговельного обороту, включаючи кредитування експортно-імпортних операцій на термін не більше як 90 днів;

— розрахунки у межах торговельного обороту, які здійснюють­ся на території України в іноземній валюті за умови наявності інди­відуальної ліцензії Національного банку України або у грошовій одиниці України за умови, що хоча б однією зі сторін операції є нерезидент;

— розрахунки у межах торговельного обороту між юридичними особами-нерезидентами та юридичними особами-резидентами через інших юридичних осіб-резидентів відповідно до посередницьких договорів (контрактів), інші розрахунки, що здійснюються відповід­но до чинного законодавства України;

— операції на міжбанківському валютному ринку України;

— оплата фізичними особами товарів (робіт, послуг) з використанням пластикових карток та чеків.

Загальний порядок проведення поточних торговельних валютних операцій резидентами та нерезидентами в Україні визначається від­повідними законодавчими актами. Детальні правила установлюють­ся інструкціями та іншими нормативними актами Національного банку України, який здійснює валютну політику згідно з принципа­ми загальної економічної політики України та є головним органом валютного контролю.

Значна частина поточних торговельних валютних операцій в іно­земній валюті пов'язана з обслуговуванням зовнішньоекономічної діяльності резидентів, зокрема з розрахунками за експорт-імпорт товарів (робіт, послуг). Відповідно до чинного законодавства Украї­ни право на здійснення такої діяльності мають юридичні та фізичні особи, які зареєстровані як підприємці.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

95