Deprecated: mysql_connect(): The mysql extension is deprecated and will be removed in the future: use mysqli or PDO instead in /home/studb20/public_html/index.php on line 4
 85. Розкрийте суть валютного регулювання в державі. - Банківська Система основні теми - Studbook
Главная->Банківська система->Содержание->85. Розкрийте суть валютного регулювання в державі.

Банківська Система основні теми

85. Розкрийте суть валютного регулювання в державі.

Валютне регулювання - це діяльність державних органів з управління обігом валюти, контролю за валютними операціями, впливу на валютний курс національної валюти, обмеження використання іноземної валюти. Валютне регулювання передбачає:o регулювання курсу національної валюти;o організація розрахунків в іноземній валюті;o відкриття рахунку в іноземній валюті;o купівля іноземної валюти;o розрахунки по експортно-імпортних операціях;o здійснення резидентами іноземних інвестицій;o операції купівлі-продажу іноземної валюти готівкою;o порядок переміщення валютних цінностей через митний кордон України;o правила переказу іноземної валюти.

Валютне регулювання здійснюється на трьох рівнях:o міждержавному;o регіональному;o національному.

Що стосується міждержавного рівня, функції регулювання міжнародних валютних відносин покладені світовим співтовариством на Міжнародний валютний фонд (МВФ), який керується у своїй діяльності статутом Фонду та спільно прийнятими країнами-учасницями постановами та угодами. Статутом МВФ визначено, що цілями цієї організації є:o забезпечення співробітництва у розв'язанні міжнародних валютних проблем;o сприяння стабілізації валют;o творення багатосторонньої системи платежів та розрахунків;o досягнення рівноваги платіжних балансів країн-учасниць.

Регіональний рівень пов'язаний з існуванням регіональних об'єднань, в межах яких проводиться узгодження валютних політик держав-членів, або здійснюється спільна валютна політика. У цьому випадку спільне валютне регулювання спрямоване на розвиток торгівельних відносин всередині інтеграційного об'єднання, на вільне переміщення факторів виробництва, а також сприяє зниженню впливу зовнішніх факторів на коливання обмінних курсів країн регіонального об'єднання. Механізм регулювання на національному рівні, його інституційна структура, принципи та норми встановлюються законодавчими актами кожної країни з урахуванням принципів та рекомендацій, встановлених МВФ та регіональними союзами. Валютне регулювання в Україні в сучасних умовах спрямоване на підтримку стабільності української валюти, нейтралізацію різких коливань валютних курсів, оскільки стабільність валютного ринку має забезпечити й стимулювати розвиток зовнішньоекономічних зв'язків країни та її економіки в цілому.

При цьому головним інструментом формування ефективного валютного регулювання виступають валютні інтервенції, здійснювані НБУ.

Основним об'єктом валютного регулювання є валютний курс національної грошової одиниці. Його зміни суттєво впливають на розвиток як внутрішніх господарських процесів, так і на зовнішньоекономічні позиції тієї чи іншої країни. Йдеться про вплив валютного курсу на зовнішню торгівлю, рух короткочасного та довгочасного капіталу, розміри заборгованості, платіжний баланс тощо.

 

 

 

86