Deprecated: mysql_connect(): The mysql extension is deprecated and will be removed in the future: use mysqli or PDO instead in /home/studb20/public_html/index.php on line 4
 84. Що означає поняття «валютне законодавство»? - Банківська Система основні теми - Studbook
Главная->Банківська система->Содержание->84. Що означає поняття «валютне законодавство»?

Банківська Система основні теми

84. Що означає поняття «валютне законодавство»?

У фінансовій діяльності незалежної суверенної України важливу роль відіграє валютне законодавство, яке можна визначити як сукупність нормативних актів, до яких включають норми, що регулюють суспільні відносини, пов'язані з поряд­ком здійснення угод з валютними цінностями в межах країни та у відносинах з іноземними державами і громадянами (рези­дентами і нерезидентами), а також порядок ввезення, вивезен­ня, переказу і пересилання з-за кордону і за кордон національ­ної та іноземної валюти та інших валютних цінностей.

Валютне законодавство України, як зовнішня форма пра­вового регулювання валютних відносин, характеризується нормативними актами різної юридичної сили, змісту та форми. Юридична форма зазначених актів залежить від зна­чення державного органу, який регулює валютну діяльність, та його економічного змісту. Визначаючи поняття валютного законодавства, слід врахувати, що воно охоплює як безпосередньо закони, так і інші нормативні акти у сфері валютних відносин (укази, постанови, декрети, положення, інструкції, правила* тощо). Передусім тут слід назвати Закон України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" від 23 вересня 1994 p., у якому визначено порядок зарахування ви­ручки резидентів в іноземній валюті на їхні валютні рахунки в уповноважених банках, строки зарахування цих сум та відповідальність за прострочення зазначених строків. В основу валютного законодавства України покладено принцип обмеження використання іноземної валюти в господарському обігу держави. Відповідно до цивільного законо­давства України іноземна валюта і валютні цінності належать до речей, обмежених у господарському обороті, і для них дер­жавою встановлено особливі правила. Як правило, грошові зобов'язання повинні бути виражені і підлягають оплаті в національній валюті (гривні). Вираження й оплата грошових зобов'язань в іноземній валюті допускається лише у випадках і порядку, встановлених законодавством України.

 

 

85