Deprecated: mysql_connect(): The mysql extension is deprecated and will be removed in the future: use mysqli or PDO instead in /home/studb20/public_html/index.php on line 4
 82. Чинники, які впливають на функціонування ринку цінних паперів. - Банківська Система основні теми - Studbook
Главная->Банківська система->Содержание->82. Чинники, які впливають на функціонування ринку цінних паперів.

Банківська Система основні теми

82. Чинники, які впливають на функціонування ринку цінних паперів.

До них належать:

розмір попиту і пропонування;

характер попиту і пропонування;

суб’єктивні фактори;

ситуація на суміжних ринках;

технічні фактори

Розмір попиту визначається загальною економічною і політичною ситуацією в країні, станом галузі й конкретного емітента. Розмір пропонування залежить від:

соціальної структури суспільства;

розміру і структури доходів і потреб людей;

наявності гарантій безпечності інвестування і захисту прав інвесторів.

Базовим у характері пропонування є те, що більша частка заощаджень населення акумулюється у короткостроковій високоліквідній формі; щодо характеру попиту, то споживачі потребують довгострокових низьколіквідних фінансових ресурсів. Ця суперечність вирішується створенням умов для власників заощаджень щодо збільшення строків накопичення і відмовлення від високої ліквідності; спонуканням споживачів до переорієнтації на короткострокові позикові кошти; створенням системи перерозподілу і комбінації фінансових ресурсів, що максимально задовольняє попит за наявної структури пропонування.

Суб’єктивні фактори — це власне, психологія інвесторів і особливості цілей кожного з них; вплив заяв чи поведінки окремих авторитетних осіб на поведінку інших суб’єктів ринку; обсяг спекуляцій, який зміщує ринкові ціни від поточної вартості фондових цінностей до очікуваної. Оскільки ринок цінних паперів є складовою частиною фінансового ринку, то він відчуває на собі вплив інших складових не тільки останнього, а і суміжних ринків, іншими словами, якщо умови інвестування в інші складові ліпші, то капітал залишає фондовий ринок, і навпаки. Тобто ринок цінних паперів завжди конкурує з суміжними ринками.

До технічних факторів належить усе, зв’язане з технічною стороною обігу цінних паперів. Чим ліпше технічне забезпечення, тим більше можливостей для інвестування.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

83