Deprecated: mysql_connect(): The mysql extension is deprecated and will be removed in the future: use mysqli or PDO instead in /home/studb20/public_html/index.php on line 4
 81. У чому суть довірчого управління цінними паперами? - Банківська Система основні теми - Studbook
Главная->Банківська система->Содержание->81. У чому суть довірчого управління цінними паперами?

Банківська Система основні теми

81. У чому суть довірчого управління цінними паперами?

За договором (довірчого) управління цінними паперами одна сторона (установник управління) передає другій стороні (управителеві) на певний строк цінні папери в управління, які належать установникові управління або особі, яку в силу закону представляє установник управління, на праві власності, а друга сторона зобов’язується за винагороду здійснювати від свого імені юридичні та фактичні дії,спрямовані на досягнення певного корисного ефекту, у тому числі, але й не виключаючи іншого, з метою інвестування грошових коштів, отриманих від реалізації цінних паперів, переданих в управління, у дозволені законодавством фінансові інструменти в інтересах установника управління або вигодонабувачів з метою отримання прибутку на їхню користь .

Із визначення слідує, що договір (довірчого) управління цінними паперами укладається між його сторонами, якими є управитель і установник управління. Указаний договір може бути укладеним на користь третьої особи – вигодонабувача (бенефіціара). В останньому випадку особа, яка не брала участі в укладанні договору, за цим правочином набуває самостійного права. Вона є вільною в тому, щоб прийняти це право або відмовитися від нього. Якщо ця особа приймає право, вона тим самим вступає в договірні відносини і їх уже неможливо розірвати або змінити без її згоди, якщо інше не встановлено законодавством.

Неможливо оминути увагою і таких професійних учасників фондового ринку, які не є безпосередньо суб’єктами договору (довірчого) управління, однак без яких у певних випадках було б неможливо здійснювати професійну діяльність з управління цінними паперами: зберігача, номінального утримувача та реєстратора, організатора торгівлі.

 

82