Deprecated: mysql_connect(): The mysql extension is deprecated and will be removed in the future: use mysqli or PDO instead in /home/studb20/public_html/index.php on line 4
 70. Як здійснюється доміциляція векселів? - Банківська Система основні теми - Studbook
Главная->Банківська система->Содержание->70. Як здійснюється доміциляція векселів?

Банківська Система основні теми

70. Як здійснюється доміциляція векселів?

Доміціляція векселя — це доручення оплатити вексель в особливому місці платежу, яке відрізняється від місцезнахо­дження (доміциль) особи, котра зазначена як платник за вексе­лем. Відповідно, вексель, що підлягає оплаті в місці доміциляції, називається доміцильованим.

Ті векселі, оплата яких повинна здійснитися за місцезнахо­дженням платника, вважаються недоміцильованими, а особа, призначена для оплати таких векселів, є особливим платником. Натомість особа, призначена для оплати векселів поза місцезна­ходженням платників, виступає в ролі доміциліанта.

Ознакою доміцильованого векселя є наявність на лицьовому боці векселя вказівки векселедавця: «Доміцильований в (на­йменування особливого місця платежу і назва банку)»,«Платник (назва банку та найменування особливого місця платежу)», «Під­лягає сплаті в (назва банку та найменування особливого місця платежу)». Платіж банк-доміциліат виконує: від імені і за дору­ченням платника за векселем — векселедавця. Векселедавець пе­рераховує в банк на відповідний рахунок кошти в обсязі, достат­ньому для оплати векселя. За рахунок цих коштів або за рахунок наданого векселедавцю кредиту, сума якого попередньо зарахо­вана на відповідний рахунок для оплати векселів, банк-доміциліант і здійснює платіж за векселем законному векселедавцю.

Для виконання послуги доміциляції між банком і векселедер­жателем укладається спеціальна угода, згідно з якою банк зо­бов'язується здійснити оплату за наданими йому клієнтом (дові­рителем) векселями за відповідну винагороду — комісію. Клієнт дає зобов'язання до настання терміну платежу за векселями, але не пізніше визначеного угодою терміну (звичайно 3-5 днів) заре­зервувати у банку грошові кошти в сумі доміцильованих вексе­лів. Договір може укладатися на певний термін або на оплату ви­значеної суми та/або визначених векселів.

Після оплати векселів банк повідомляє про це клієнта і повер­тає йому векселі під розписку або вони відсилаються з повідом­ленням про оплату.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

71