Deprecated: mysql_connect(): The mysql extension is deprecated and will be removed in the future: use mysqli or PDO instead in /home/studb20/public_html/index.php on line 4
 69.Що таке авалювання векселів? - Банківська Система основні теми - Studbook
Главная->Банківська система->Содержание->69.Що таке авалювання векселів?

Банківська Система основні теми

69.Що таке авалювання векселів?

Гарантія платежу за векселем надається шляхом авалювання векселя та письмової гарантії в за­безпечення оплати векселя.

Авалювання — прийняття будь-якою особою зобов'язання оплатити вексель повністю або частково за одну із зобов'язаних за векселем осіб при неоплаті векселя платником у строк або у разі неможливості одержати платіж за векселем у строк.

Аваль — це вексельна гарантія, внаслідок якої особа, що вчи­нила цю гарантію (аваліст), бере на себе відповідальність повніс­тю або в частині суми за зобов'язання якоїсь із зобов'язаних за векселем осіб (векселедавця, акцептанта, індосанта).

Аваль вчиняється на переказному векселі або на додатковому аркуші (алонжі). Також аваль може даватись і на окремому ар­куші із зазначенням місця видачі.

Авалюючи вексель, банк надає такій особі строковий кредит або кредит до запитання (залежно від строку платежу за векселем). Як правило, можуть бути авальовані векселі, в яких точно визначений строк платежу, а саме: визначено-строкові, дато- і візовекселі, причо­му на останніх має бути відмітка про дату подання. Аваль може бути наданий у будь-який час: при складанні, видачі та на будь-якому на­ступному етапі обігу векселя. Аваліст може бути як третьою особою, котра не має відношення до векселя, так і одним із написантів векселя.

Аваліст відповідає так само, як і особа, за яку видана гарантія, однак аваліст є боржником «другої черги», і аваль набуває чин­ності лише після невиконання зобов'язань особою, за яку він ви­даний. Зобов'язання аваліста є дійсними навіть у тому разі, якщо те зобов'язання, яке він гарантував, виявиться недійсним з будь-якої іншої причини, крім дефекту форми.

За умови невиконання клієнтом своїх зобов'язань банк має оплатити вексель. Оплачуючи переказний вексель, банк-аваліст набуває прав, що випливають з переказного векселя як проти тієї особи, за котру був виданий аваль, так і проти тих осіб, які зо­бов'язані перед цією особою.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

70