Deprecated: mysql_connect(): The mysql extension is deprecated and will be removed in the future: use mysqli or PDO instead in /home/studb20/public_html/index.php on line 4
 64.Як класифіковані операції банків з векселями? - Банківська Система основні теми - Studbook
Главная->Банківська система->Содержание->64.Як класифіковані операції банків з векселями?

Банківська Система основні теми

64.Як класифіковані операції банків з векселями?

У загальному значенні вексель — це цінний папір, у якому зазначено безумовне грошове зобов'язання однієї особи щодо сплати іншій особі визначеної суми коштів у визначений строк.

Операції з векселями, що здійснюються в сучасних умовах комерційними банками, можна класифікувати за такими групами:

1. Кредитними вважаються вексельні операції, котрі супрово­джуються наданням або залученням грошових коштів проти вексе­лів чи під забезпечення векселями. Кредитні операції банків з век­селями можуть бути активними — врахування векселів, надання кредитів під заставу векселів або пасивними — переврахування придбаних векселів, одержання кредиту під заставу векселів.

Торговельними є операції з купівлі або продажу векселів за ціною, що встановлюється у відсотках до суми векселя. До ак­тивних торговельних операцій належить придбання векселів, а до пасивних — продаж придбаних векселів.

Гарантійні операції супроводжуються взяттям банком на себе зобов'язань платежу за векселями з умовою оплатити вексе­лі при настанні певних обставин і в обумовлений строк. До гара­нтійних належать операції з авалювання та надання гарантій на забезпечення оплати векселів (наприклад, при розрахунках з до­помогою документарного акредитиву).

Розрахункові операції поділяються на операції з оформлення заборгованості векселями (акцептування переказних векселів бан­ком, виданих на банк кредитором банку; видача простих векселів банком кредиторові банку; видача банком переказних векселів на боржника банку; видача банку простих векселів боржником банку) та на операції з розрахунків з використанням векселів (вексельний платіж банку кредиторові; вексельний платіж боржника банку).

Виконання комісійних та довірчих операцій пов'язано з ін­касуванням векселів; оплатою векселів, у яких банк є особливим платником (доміциліантом); зберіганням векселів (оригіналів, копій і примірників); купівлею-продажем, а також обміном век­селів за дорученням клієнтів.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

65