Deprecated: mysql_connect(): The mysql extension is deprecated and will be removed in the future: use mysqli or PDO instead in /home/studb20/public_html/index.php on line 4
 63.Проблемні кредити, пов'язані з вексельним обігом. Банки можуть здійснювати такі кредитні операції з векселями: Кредитні операції з векселями. - Банківська Система основні теми - Studbook
Главная->Банківська система->Содержание->63.Проблемні кредити, пов'язані з вексельним обігом. Банки можуть здійснювати такі кредитні операції з векселями: Кредитні операції з векселями.

Банківська Система основні теми

63.Проблемні кредити, пов'язані з вексельним обігом. Банки можуть здійснювати такі кредитні операції з векселями: Кредитні операції з векселями.

Активні:-Врахування векселів.-Надання кредитів під заставу векселів. Пасивні:-Перерахування придбаних векселів.-Одержання кредитів під заставу векселів.

Подані до врахування і в заставу векселі мають перевірятися з позиції їх юридичної дійсності та фінансової надійності з врахуванням умов: Критерії надійності векселів

Вексель може бути прийнятий до врахування або в заставу:

- на векселі є підписи не менше ніж двох осіб;-вексель належним чином індосований.       Не рекомендується приймати вексель до врахування і в заставу:

-векселі, які мають перерву у повних індосаментах;

-неакцептовані переказні векселі;

іменні векселі;-опротестовані векселі.

Метою проведення фінансової експертизи векселя є встановлення можливості його оплати в строк. Крім перевірки кредитора платоспроможності пред'явника рекомендується аналізувати фінансове становище платника, індосантів і авалістів. Для цього можуть використовуватися всі можливості банку.

Векселі, що не оплачені в строк, мають бути опротестовані. Відшкодування коштів за придбаним векселем банк може одержати шляхом:1. Оплати векселя платником або іншою зобов'язаною за векселем особою. 2.Перерахування врахованого векселя в іншому банку.3.Продажу векселя. 4.Зарахування для погашення власних зобов'язань банку перед платником.5.Передавання іншим особам для розрахунку за власними зобов'язаннями банку до або після настання строку платежу за векселем. Врахування векселів є формою кредитування банком суб'єкта господарювання шляхом придбання векселя до настання строку платежу за ним зі знижкою (дисконтом) за грошові кошти з метою одержання прибутку від погашення векселя в повній сумі. Враховуючи вексель, банк тим самим надає векселедержателю-пред'явнику строковий кредит на підставі укладеного договору про врахування.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

64