Deprecated: mysql_connect(): The mysql extension is deprecated and will be removed in the future: use mysqli or PDO instead in /home/studb20/public_html/index.php on line 4
 57. Форми позичкових рахунків і режим їх дії. - Банківська Система основні теми - Studbook
Главная->Банківська система->Содержание->57. Форми позичкових рахунків і режим їх дії.

Банківська Система основні теми

57. Форми позичкових рахунків і режим їх дії.

З метою контролю за своєчасним поверненням позички і за­безпечення нарахування процентів по ній облік кредитних опера­цій здійснюється на окремих позичкових рахунках, а саме:

- звичайний позичковий рахунок; спеціальний позичковий рахунок;                   - конкорентний позичковий рахунок; поточний рахунок з овердрафтом. Режим дії цих рахунків дещо відрізняється. Так звичайний по­зичковий рахунок і спеціальний відрізняються між собою особ­ливостями функціонування, а саме:— спеціальний позичковий рахунок відкривається, коли клі­єнт постійно користується кредитом;

— при видачі кредиту зі спеціального позичкового рахунка відкривається кредитна лінія;— видача кредиту здійснюється в межах кредитної лінії по мі­рі необхідності;— кожна видача кредиту не оформлюються документами;— погашення кредиту здійснюється шляхом зарахування ви­ручки в кредит (К1)

цього рахунка.

Простий позичковий рах застосовується для кредитуван­ня разових проектів. Режим його дії такий:— видач і погаш кредиту провадит у разовом по­рядк— кожна видача кредиту оформлюєть документами;— виручка зарахов на поточн рахунок позичальник;— кредит погашається шляхом перерахування коштів із поточ­ного рахунка на позичковий.

Як по простому позичковому рахунку так і по спеціальном) може бути тільки дебетове сальдо.

Режим дії спеціального позичкового рахунка і контокорентно­го схожі. Різниця лише в тому, що на спеціальному позичковому рахунку може бути тільки дебетове сальдо, а не контокорентному як дебетове так і кредитове.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

58