Deprecated: mysql_connect(): The mysql extension is deprecated and will be removed in the future: use mysqli or PDO instead in /home/studb20/public_html/index.php on line 4
 52. Показники, що характеризують кредитоспроможність позичальника - Банківська Система основні теми - Studbook
Главная->Банківська система->Содержание->52. Показники, що характеризують кредитоспроможність позичальника

Банківська Система основні теми

52. Показники, що характеризують кредитоспроможність позичальника

Кредитоспроможність - наявність передумов для отримання кредиту і здатність повернути його. Кредитоспроможність позичальника визначається показниками, які характеризують його акуратність при розрахунках за раніше отриманими кредитами, його поточне фінансове становище, здатність забезпечити оперативне перетворення активів на ліквідні кошти, спроможність у разі потреби мобілізувати додаткові кошти.

При проведенні оцінювання кредитоспроможності позичальників вітчизняні комерційні банки розрізняють три категорії позичальників: юридичні особи (крім комерційних банків), комерційні банки та фізичні особи. Відповідно до українського законодавства комерційні банки мають щокварталу проводити оцінювання фінансового становища позичальників із тим, щоб вчасно виявляти проблемні кредити та вживати відповідних заходів по них. Для проведення оцінювання фінансового становища підприємства-позичальника аналізують такі показники його діяльності:

- обсяги реалізації;

-прибутки та збитки

-рентабельність;

-коефіцієнти ліквідності;

-грошові потоки;

-склад і динаміку дебіторсько-кредиторської заборгованості;

-конкурентну позицію підприємства-позичальника на ринку;

-історію погашення кредитної заборгованості в минулому;

-ефективність менеджменту.

Крім того, враховується макроекономічна ситуація в економіці та наявність державної підтримки підприємства. Постановою Правління НБУ затверджено Рекомендації щодо оцінки кредитоспроможності позичальників, де наведено групи фінансових показників, які доцільно використовувати для аналізу кредитоспроможності позичальників, а також орієнтовні значення, які вони мають приймати.

Групи фінансових показників, які використовуються в міжнародній практиці для оцінювання кредитоспроможності як фінансових, так і нефінансових установ, однакові. Це показники ліквідності, структури капіталу, ефективності та коефіцієнти прибутковості покриття.

Для підприємств-позичальників показники з названих груп визначаються так. 1. Показники ліквідності. Показник поточної ліквідності Клп характеризує спроможність фірми погашати свої поточні короткострокові зобов'язання за рахунок грошових коштів та інших ліквідних активів: товарно-матеріальних запасів, дебіторської заборгованості:

. 2.Показники ефективності. Ефективність використання оборотного капіталу відображають коефіцієнти оборотності дебіторської та кредиторської заборгованості. Коефіцієнт оборотності дебіторської заборгованості відображає середній період у днях, необхідний для отримання коштів від продажу в кредит:

3.Коефіцієнти прибутковості. Коефіцієнти прибутковості є найважливішим як для акціонерів, так і для кредиторів корпорації, оскільки говорять не тільки про загальну ефективність фінансово-господарської діяльності корпорації, а й про можливості її подальшого зростання. Нерозподілений серед власників прибуток збільшує як власний капітал, так і загальну вартість майна та фінансову могутність корпорації.

4 Коефіцієнти покриття. Коефіцієнти покриття характеризують спроможність фірми розраховуватись за своїми зобов'язаннями за рахунок отриманого від операційної діяльності грошового потоку та прибутку.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

53