Deprecated: mysql_connect(): The mysql extension is deprecated and will be removed in the future: use mysqli or PDO instead in /home/studb20/public_html/index.php on line 4
 46. Маневрування кредитними ресурсами банків. - Банківська Система основні теми - Studbook
Главная->Банківська система->Содержание->46. Маневрування кредитними ресурсами банків.

Банківська Система основні теми

46. Маневрування кредитними ресурсами банків.

Маневрування – це показник, що характеризує фінансову стабільність підприємства. Обчислюють як відношення власних обігових коштів до всієї суми власних коштів. Власні обігові кошти за балансом можуть бути обчислені як різниця між загальним підсумком власних джерел і сумою довготермінових активів (перший розділ активу балансу) та нематеріальних активів (другий розділ активу балансу). К.м. показує ту частину власних джерел коштів, яка перебуває в поточному господарському обігу, тобто вкладена в мобільні активи.

Важливою умовою кредитування є видача позик банком в межах наявних у нього кредитних ресурсів. Ця умова пов'язана насамперед з економічною суттю комерційного банку, що виражається однією з найважливіших його функцій - посередництвом в кредиті. У нашій країні донедавна ця фундаментальна умова кредитування часто ігнорувалась, формування і розподіл кредитних ресурсів здійснювались не кожним конкретним банком зокрема, а проводились в рамках єдиного позичкового фонду всієї країни центральним банком. Акумулюючи через низові банківські установи вільні кошти господарства, він здійснював їх плановий розподіл шляхом встановлення розмірів заборгованості за короткостроковими і довгостроковими позиками на кінець року з поквартальною розбивкою.

Зрозуміло, що в умовах ринку така система формування і розподілу ресурсів виявилась цілком неспроможною. Становлення і розвирок незалежних комерційних банків зумовили появу нових підходів до ресурсного забезпечення активних операцій. На сьогодні обсяг кредитних вкладень банку повністю залежить від розмірів сформованих ним ресурсів, які включають власні і залучені кошти. Крім того, формування повноцінного грошового ринку в країні надає банкам додаткові можливості маневрування кредитними ресурсами шляхом купівлі їх один в одного. Однак таке маневрування здійснюється вже на суто комерційній основі під впливом реальних попиту і пропозиції на ресурси, що виключає можливість адміністративного тиску на банки з боку регулюючих органів.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

47