Deprecated: mysql_connect(): The mysql extension is deprecated and will be removed in the future: use mysqli or PDO instead in /home/studb20/public_html/index.php on line 4
 40. Операції банків по залученню вкладів і депозитів. - Банківська Система основні теми - Studbook
Главная->Банківська система->Содержание->40. Операції банків по залученню вкладів і депозитів.

Банківська Система основні теми

40. Операції банків по залученню вкладів і депозитів.

У світовій банківській практиці всі залучені ресурси за способом їх акумуляції групують таким чином:1) депозити;2) недепозитні залучені кошти.

Депозит (вклад) — це грошові кошти у готівковій або безготівковій формах, національній або іноземних валютах, передані до банку їх власником або третьою особою за рахунок і за дорученням власника для зберігання на визначених умовах.Операції, пов'язані із залученням коштів на вклади, називаються депозитними. Депозитним може бути будь-який відкритий клієнту в банку рахунок, на якому зберігаються його грошові кошти.

Сучасна банківська практика характеризується значним розмаїттям вкладів депозитів, які бувають:

I. Залежно від категорії вкладника: «депозити юридичних осіб; *депозити фізичних осіб.

II. Залежно від строку і порядку вилучення:* вклади до запитання;*строкові вклади.

III. Залежно від економічного змісту:* вклади до запитання;*строкові вклади;*ощадні вклади;*цінні папери.

Вклади до запитання призначені для здійснення поточних розрахунків, тому їх ще називають транзакційними. Ці вклади розміщуються в банках на поточних і контокорентних рахунках і можуть у будь-який час за вимогою клієнта поповнюватися або вилучатися, причому частково або повністю, у готівковій чи безготівковій формі.

Вкладами до запитання є також кредитові залишки коштів на контокорентних рахунках, рахунках з овердрафтом, а також спеціальних карткових рахунках.

Строкові вклади - це кошти, що зберігаються на окремих депозитних рахунках протягом встановленого терміну, який визначається при відкритті цих рахунків. Ці депозити призначені для заощадження коштів, їх збереження.

Однією з форм строкових вкладів є депозитні та ощадні сертифікати. Депозитний сертифікат надається юридичним, а ощадний — фізичним особам. Сертифікат — це письмове свідоцтво банку про внесення вкладником грошових коштів, що дає останньому право на одержання після встановленого строку депозита і відсотків по ньому. Сертифікати бувають:* іменні і на пред'явника;*у національній та іноземній валютах;*у паперовій та безпаперовій формах;* строкові і до запитання.

Ощадні вклади є проміжною формою між вкладами до запитання і строковими депозитами. їх відмінністю від строкових депозитів є те, що по ощадних вкладах не встановлюються фіксований термін зберігання і фіксована сума, вони не потребують попереднього повідомлення про вилучення.

 

41