Deprecated: mysql_connect(): The mysql extension is deprecated and will be removed in the future: use mysqli or PDO instead in /home/studb20/public_html/index.php on line 4
 31. Основи організацій безготівкових розрахунків і структура безготівкового грошового обігу. - Банківська Система основні теми - Studbook
Главная->Банківська система->Содержание->31. Основи організацій безготівкових розрахунків і структура безготівкового грошового обігу.

Банківська Система основні теми

31. Основи організацій безготівкових розрахунків і структура безготівкового грошового обігу.

Основи безготівкових розрахунків – це вихідні положення, які визначають конкретний економічний зміст способів і форм розрахунків. Виділяються такі основні принципи організації безготівкових розрахунків:

1.      Грошові кошти всіх господарських суб'єктів (як власні, так і залучені) підлягають обов'язковому зберіганню на розрахункових, поточних та інших рахунках в установах банків.

2.      Грошові розрахунки і платежі підприємств (організацій) усіх форм власності здійснюються через установи банків, як правило, в безготівковому порядку за документами, що передбачені правилами проведення цих розрахунків. Готівкові розрахунки характерні лише для невеликих за сумою міжгосподарських платежів і обмежених витрат на внутрігосподарські потреби.

3.      Розрахунки з покупцями за товарно-матеріальні цінності і послуги провадяться, як правило, після відпуску продукції або надання послуг. Максимальне наближення моменту про ведення платежу до терміну відпуску товарів – необхідна умова забезпечення економічності безготівкових платежів.

4.      Безготівкові розрахунки проводяться за рахунок і в межах коштів, що є на рахунку платника, або його права на одержання кредиту (банківського чи комерційного).

5.      Зарахування коштів на рахунок одержувача відбувається після списання відповідних грошових сум з рахунка платника. Банк зобов'язаний контролювати ці рахунки, щоб попередити зловживання, що мають місце під час оплати безтоварних документів.

6.      Постачальники і покупці (споживачі) мають право вільного вибору форми безготівкових розрахунків і способу платежу, що узгоджується при укладанні договорів поставок або договорів підряду.

Механізм проведення безготівкових розрахунків здійснюється через платіжну систему, яка має наступну структуру:

-платежі і розрахунки в нефінансовому секторі економіки;

- платежі та розрахунки у фінансовому секторі, тобто між банками. Ці розрахунки здійснюються таким чином:

- прямі розрахунки кредитних організацій через взаємні кореспондентські рахунки ностро і лоро;

- розрахунки шляхом клірингу - через недержавні розрахункові і клірингові центри;

-  розрахунки через рахунки межфіліальних розрахунків;

- розрахунки в особистому секторі.

Таким чином, платіжна система являє собою сукупність установ, правових норм, інструментів, процедур, програмно-технічних, комунікаційних та інформаційних засобів, що забезпечують проведення розрахунків між учасниками.

Струтура системи безготівкових розрахунків:

Система безготівкових розрахунків

Сфера безготівкових розрахунків

Принципи безготівкових розрахунків

Організація та управління безготівковими розрахунками

Способи безготівкових розрахунків

Форми безготівкових розрахунків

Платіжне     Платіжна-   Чеки     Векселі    Акредитив                  Платіжна

доручення   вимога                                                                            вимога

доручення

контроль за станом безготівкових розрахунків

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

32