Deprecated: mysql_connect(): The mysql extension is deprecated and will be removed in the future: use mysqli or PDO instead in /home/studb20/public_html/index.php on line 4
 29. Розкрийте особливості державної реєстрації банків з іноземним капіталом. - Банківська Система основні теми - Studbook
Главная->Банківська система->Содержание->29. Розкрийте особливості державної реєстрації банків з іноземним капіталом.

Банківська Система основні теми

29. Розкрийте особливості державної реєстрації банків з іноземним капіталом.

При будь-якому отриманні банком статусу банку з іноземним капіталом, за умови, що іноземний інвестор набуває істотну участь, для державної реєстрації банку з іноземним капіталом іноземний інвестор або за його дорученням банк - емітент акцій, андеррайтер або будь-яке інша юридична або фізична особа, яка має доручення від іноземного інвестора, подає такі документи:

1) нотаріально засвідчену за місцем видачі копію рішення уповноваженого органу управління іноземного інвестора про участь у банку в Україні;

2) письмову згоду на участь іноземного інвестора у банку в Україні, видану державним або іншим уповноваженим контролюючим органом країни, в якій зареєстровано головний офіс іноземного інвестора, якщо законодавством такої країни вимагається отримання зазначеного дозволу, або письмове запевнення іноземного інвестора про відсутність вимог щодо попередньої згоди на здійснення інвестиції за кордон;

3) нотаріально засвідчену за місцем видачі витяг з торгового (банківського) реєстру або інший офіційний документ, що підтверджує реєстрацію іноземного учасника в країні, в якій зареєстровано головний офіс іноземного інвестора;

4) нотаріально засвідчену за місцем видачі копію висновку іноземної аудиторської організації про фінансовий стан іноземного інвестора на кінець останнього повного календарного року. Якщо певному висновок надається іноземною аудиторською організацією, яка не входить до переліку іноземних аудиторських організацій, визнаних Національним банком України, то такий висновок має бути підтверджено українською аудиторською організацією.

Документи, зазначені в пунктах 1, 2 (крім письмового запевнення іноземного інвестора), 3, 4 частини першої цієї статті, повинні бути легалізовані в установленому порядку, якщо інше не передбачено міжнародними договорами, згода на обов'язковість яких надана Верховною Радою України.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

30