Deprecated: mysql_connect(): The mysql extension is deprecated and will be removed in the future: use mysqli or PDO instead in /home/studb20/public_html/index.php on line 4
 28.  Які документи і ким подаються до територіального управління НБУ для державної реєстрації банку? - Банківська Система основні теми - Studbook
Главная->Банківська система->Содержание->28.  Які документи і ким подаються до територіального управління НБУ для державної реєстрації банку?

Банківська Система основні теми

28.  Які документи і ким подаються до територіального управління НБУ для державної реєстрації банку?

Для державної реєстрації банку уповноважена засновниками особа  або  голова  спостережної  ради  подає  до  територіального управління Національного банку  за  місцем  створення  банку  такі документи:

а)   заяву   про   реєстрацію   банку,   засвідчену  підписом уповноваженої  особи  або  голови  спостережної (наглядової) ради;

б) установчий договір,  підписаний засновниками  (учасниками) банку  та  засвідчений  відбитком  їх  печатки.  Підписи  фізичних осіб-засновників   (учасників)   засвідчуються   в   нотаріальному порядку.

в) статут  банку,  затверджений  установчими зборами (зборами учасників) і підписаний головою правління банку. Статут державного банку  затверджується  постановою Кабінету Міністрів України і має відповідати  вимогам  Законів.

г) протокол установчих зборів (зборів учасників),  підписаний головою  та секретарем зборів,  у якому зазначаються місце та дата проведення  зборів,  їх  правочинність,  порядок  денний,  порядок голосування;

ґ)   бізнес-план  і  додатки  до  нього,  складені  згідно  з вимогами;

д)  відомості  про  склад  спостережної  (наглядової)   ради, правління  (ради  директорів),  ревізійної комісії;

е) документи,  що дають змогу зробити висновок про бездоганну ділову  репутацію голови,  його заступників та членів спостережної (наглядової) ради банку;

є)  копію  звіту про проведення приватного розміщення акцій - для  банку,  що  створюється  у  формі   публічного   акціонерного товариства  (подається  після його реєстрації Державною комісією з цінних паперів та фондового ринку), з доданням переліку акціонерів банку.  У переліку зазначаються повне найменування акціонера, його місцезнаходження, платіжні реквізити, паспортні дані (для фізичних осіб)  та  кількість  акцій,  їх  загальна  вартість  і  частка  в статутному  капіталі  банку;

ж) угоду  про  передавання  приміщення  у  власність  (шляхом дарування,   продажу   тощо)  для  розміщення  банку  за  підписом уповноваженої за установчим договором  особи  або  договір  оренди приміщення  на  строк  не  менше  ніж  п'ять  років  у  разі  його укладення;

 

 

 

 

29