Deprecated: mysql_connect(): The mysql extension is deprecated and will be removed in the future: use mysqli or PDO instead in /home/studb20/public_html/index.php on line 4
 27. Охарактеризуйте сучасні тенденції розвитку системи банківського регулювання. - Банківська Система основні теми - Studbook
Главная->Банківська система->Содержание->27. Охарактеризуйте сучасні тенденції розвитку системи банківського регулювання.

Банківська Система основні теми

27. Охарактеризуйте сучасні тенденції розвитку системи банківського регулювання.

До основних сучасних тенденцій розвитку сис-ми банківського регулювання можна віднести:

1. Сучасна система банківського нагляду в Україні розбудовується від-повідно до положень законодавства ЄС з питань банківської діяльності, Основних принципів ефективного банківського нагляду, розроблених Базельським комітетом з питань банківського нагляду, та з урахуванням кращої міжнародної практики.

2. Здійснюються заходи НБУ відносно нейтралізації негативних наслідків впливу світової фінансової кризи на вітчизняну банківську систему, відновлення її належного функціонування та довіри до неї з боку населення та інвесторів. Дії служби банківського нагляду спрямовані на сприяння та прискорення капіталізації банківської системи, підтримання стабільної роботи банків, надання їм кредитної підтримки, вдосконалення процедур реорганізації та ліквідації проблемних банків, поліпшення якості кредитних портфелів банків, сприяння поверненню наданих кредитів, зменшення частки проблемної кредитної заборгованості тощо.

3. Національний банк продовжує працювати над удосконаленням підходів щодо регулювання банківської діяльності. Упродовж останніх років прийнята ціла низка законодавчих актів.

4. Триває інтенсивна робота з підготовки нових нормативних актів Національного банку, а також змін до вже діючих з метою забезпечення виконання нових законодавчих вимог

5. Поліпшення практичних аспектів наглядової діяльності. Впродовж тривалого часу паралельно з традиційними методами нагляду Національний банк здійснює нагляд на основі оцінки ризиків.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

28