Deprecated: mysql_connect(): The mysql extension is deprecated and will be removed in the future: use mysqli or PDO instead in /home/studb20/public_html/index.php on line 4
 22. Які показники використовує НБУ для виявлення проблем у діяльності банків на ранніх стадіях? - Банківська Система основні теми - Studbook
Главная->Банківська система->Содержание->22. Які показники використовує НБУ для виявлення проблем у діяльності банків на ранніх стадіях?

Банківська Система основні теми

22. Які показники використовує НБУ для виявлення проблем у діяльності банків на ранніх стадіях?

Для виявлення проблем на ранніх стадіях розраховуються показники, які характеризують фінансову стабільність банку.

Національним банком встановлено такі обов’язкові економічні показники регулювання діяльності комерційних банків:

- показник капіталу;

- показник ліквідності;

- показник ризику;

- показник відкритої валютної позиції уповноваженого банку. При цьому оцінка здійснюється за такими критеріями:

Оцінка рівня капіталізації:адекватність регулятивного капіталу;адекватність регулятивного капіталу без нарахованих доходів;проблемні активи (за вирахуванням резервів за активними операціями) до регулятивного капіталу;нараховані доходи до регулятивного капіталу;основні засоби до регулятивного капіталу;відповідність запланованих темпів зростання з початку року;балансовий капітал;загальні активи;кредитний портфель.

2. Оцінка рівня ліквідності та платоспроможності:питома вага високоліквідних активів до загальних активів;відсоток покриття строкових активів строковими пасивами;сальдо між розміщеними і залученими коштами на міжбанківському ринку;стан платоспроможності.

3. Якість активів:частка недохідних активів у загальних активах;частка недохідних та малодохідних активів у загальних активах;відношення резерву під кредитні операції до кредитного портфеля;відношення резерву під операції з цінними паперами до загального портфеля цінних паперів;частка проблемних активів у загальних активах;частка проблемних кредитів у кредитному портфелі;частка негативно класифікованих кредитів у кредитному портфелі;відношення гарантій до кредитного портфеля.

4. Стабільність та якість ресурсної бази:частка зобов’язань у пасивах;частка залучених коштів до запитання в зобов’язаннях.

5. Стабільність ресурсної бази:рентабельність активів;чиста процентна позиція;чиста процентна маржа;адміністративні витрати до загальних витрат;відношення нарахованих доходів до загальних доходів;фінансовий результат до оподаткування;чистий процентний дохід;чистий комісійний дохід;чистий торговельний дохід;чистий непередбачений дохід;дивідендний дохід;результат від продажу інвестиційних цінних паперів;інший операційний дохід;накладні витрати;відрахування в резерв та списання сумнівних активів;узагальнюючий середній темп зростання основних показників.

 

 

 

23