Deprecated: mysql_connect(): The mysql extension is deprecated and will be removed in the future: use mysqli or PDO instead in /home/studb20/public_html/index.php on line 4
 19. Охарактеризуйте основні завдання банківського нагляду. - Банківська Система основні теми - Studbook
Главная->Банківська система->Содержание->19. Охарактеризуйте основні завдання банківського нагляду.

Банківська Система основні теми

19. Охарактеризуйте основні завдання банківського нагляду.

Під регулюванням банківської діяльності розуміють насамперед створення відповідної правової бази. По-перше, це розроблення та ухвалення законів, що регламентують діяльність банків. По-друге, це ухвалення відповідними установами, уповноваженими державою, положень, що регламентують функціонування банків, у вигляді нормативних актів, інструкцій, директив.

Необхідність банківського регулювання з боку держави визначається суспільною природою банків. Банки функціонують як приватні структури, мета діяльності яких — отримання максимального прибутку. Водночас вони виконують суспільно корисні і необхідні функції, що робить регулювання та нагляд за їхньою діяльністю обґрунтованим і необхідним завданням.

Основні завдання банківського регулювання:

— забезпечення стабільності та надійності банківської системи з метою сприяння економічному піднесенню;

— захист інтересів вкладників, що розміщують свої кошти в бан­ках, від неефективного управління банками і від шахрайства.;

— створення конкурентного середовища у банківському секторі, адже саме це середовище є найсприятливішим для клієнтів банків.;

— забезпечення відкритості політики і діяльності банківського сектора в цілому і кожного банку окремо.;

— підтримування необхідного рівня стандартизації і професіо­налізму в банківському секторі, забезпечення ефективної діяльності банків і запровадження технологічних нововведень в інтересах спо­живачів банківських послуг.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20