Deprecated: mysql_connect(): The mysql extension is deprecated and will be removed in the future: use mysqli or PDO instead in /home/studb20/public_html/index.php on line 4
 18. Порядок реєстрації комерційних банків. - Банківська Система основні теми - Studbook
Главная->Банківська система->Содержание->18. Порядок реєстрації комерційних банків.

Банківська Система основні теми

18. Порядок реєстрації комерційних банків.

Державна реєстрація  банків  здійснюється Національним банком України. Уповноважені засновниками  банку  особи подають Національному банку України для державної реєстрації такі документи:

1.      заяву про реєстрацію банку;

2.      установчий договір (крім державного банку);

3.      статут банку;

4.      рішення про створення банку (протокол  установчих  зборів) або  Постанову Кабінету Міністрів України про створення державного банку;

5.      бізнес-план,  що визначає види діяльності, які банк планує здійснювати  на  найближчий рік,  та стратегію діяльності банку на найближчі три роки згідно  із  встановленими  Національним  банком України вимогами;

6.      інформацію  про  фінансовий  стан учасників,  які матимуть істотну участь у банку.  У разі коли засновником банку є  юридична особа, надається інформація про членів ради директорів і осіб, які мають істотну участь у цій юридичній особі;

7.      бухгалтерську і  фінансову  звітність  за  останні  чотири звітних  періоди (квартали) - для учасників - юридичних осіб,  які матимуть істотну участь  у  банку,  довідку  Державної  податкової адміністрації  України  про  доходи  за  останній  звітний  період (рік) - для учасників - фізичних осіб, які матимуть істотну участь у банку;

8.      відомості   про   кількісний   склад   спостережної  ради, правління (ради директорів), ревізійної комісії;

9.      копію  платіжного  документа   про   внесення   плати   за реєстрацію банку, що встановлюється Національним банком України;

10. нотаріально    завірені   копії   установчих   документів учасників,  які є юридичними особами та матимуть істотну участь  у банку;

11. копії  звіту про проведення відкритої підписки на акції - для  банку,  який  створюється  у  формі  відкритого  акціонерного товариства;

12. відомості  про професійну придатність та ділову репутацію голови  та  членів  правління  (ради директорів) і головного бухгалтера банку.

Національний банк  України  у  тижневий термін з дати подання документів для державної  реєстрації  банку  відкриває  тимчасовий рахунок  для  накопичення  підписних  внесків засновників та інших учасників банку. Рішення про державну  реєстрацію  банку  або  про  відмову  в державній реєстрації банку приймається Національним банком України не пізніше тримісячного строку з моменту  подання  повного  пакета документів. Реєстрація банків здійснюється шляхом  внесення  відповідного запису  до  Державного  реєстру  банків,  після  чого банк набуває статусу юридичної особи. Національний банк України може відмовити в державній реєстрації банку у разі, якщо:

- порушено порядок створення банку;

- установчі документи банку  не  відповідають  законодавству України;

- подано неповний пакет документів, необхідних для державної реєстрації банку,

- у  НБУ є докази,  що підтверджують відсутність   бездоганної   ділової   репутації   чи   відсутність задовільного фінансового стану принаймні одного із засновників, що мають істотну участь у банку;

- професійна  придатність   та   ділова   репутація   голови виконавчого  органу  і головного бухгалтера банку,  а також членів виконавчого органу банку  не  відповідають  вимогам  Національного банку України.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

19