Deprecated: mysql_connect(): The mysql extension is deprecated and will be removed in the future: use mysqli or PDO instead in /home/studb20/public_html/index.php on line 4
 16. Показники, що характеризують платоспроможність комерційного банку. - Банківська Система основні теми - Studbook
Главная->Банківська система->Содержание->16. Показники, що характеризують платоспроможність комерційного банку.

Банківська Система основні теми

16. Показники, що характеризують платоспроможність комерційного банку.

Ліквідність та платоспроможність комерційного банку є одним з найважливіших показників, що характеризують фінансову стійкість банківської установи, вони показують достатність власних коштів того чи іншого банку для забезпечення захисту інтересів його вкладників та інших кредиторів, а також характеризують здатність банківської установи забезпечувати своєчасне виконання своїх грошових зобов’язань.    Лiквiднiсть — це здатнiсть банку забезпечити своєчасне виконання своїх грошових зобов’язань. Вона визначається збалансованістю мiж термінами i сумами погашення активiв та термінами i сумами виконання зобов’язань банку, а також термінами та сумами інших джерел та напрямів використання коштів типу видачі кредитів та понесених витрат.    Платоспроможнiсть — здатність юридичної чи фiзичної особи своєчасно i повнiстю виконати свої платiжнi зобов’язання.    З метою надання комерційним банкам України допомоги щодо забезпечення ними своєї надійності та своєчасного виконання зобов’язань перед їх вкладниками та акціонерами Національним банком України встановлено низку нормативних показників діяльності банку, яких вони мають дотримуватися: - мінімальний розмір статутного фонду та граничне співвідношення між розміром власних коштів та сумою його активів — нормативи капіталу банку; - показники ліквідності банку — нормативи ліквідності; - максимальний розмір ризику на одного позичальника — нормативи ризику.    До групи показників, що характеризують капітал банку, входить норматив платоспроможності.    Норматив платоспроможності банку (Н3) — спiввiдношення капіталу банку i сумарних активiв, зважених щодо відповідних коефіцієнтів за ступенем ризику. Спiввiдношення капіталу банку (К) й активiв (Аp) визначає достатнiсть капiталу банку для здійснення активних операцiй з урахуванням ризикiв, що характернi для рiзноманiтних видiв банкiвської дiяльностi.    Норматив платоспроможностi (Н3) обчислюється за формулою

При визначеннi платоспроможностi банку його активи пiдсумовуються з урахуванням коефiцiєнтiв їх ризикiв. Нормативне значення нормативу Н3 не може бути нижчим 8%.    Норматив миттєвої лiквiдностi (Н5) розраховується як вiдношення суми коштiв на кореспондентському рахунку (Ккр) та в касi (Ка) до поточних рахунків (Пр):

Нормативне значення нормативу Н5 має бути не меншим 20%.    Норматив загальної лiквiдностi (Н6) розраховується як вiдношення загальних активiв (А) до загальних зобов’язань банку (З):

Нормативне значення нормативу Н6 має бути не меншим 100%.    Норматив вiдношення високолiквiдних активiв до робочих активiв банку (Н7) характеризує частку високолiквiдних активiв (Ва) в робочих активах (Ра) i розраховується за формулою:

Нормативне значення нормативу Н7 має бути не меншим 20%.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

17