Deprecated: mysql_connect(): The mysql extension is deprecated and will be removed in the future: use mysqli or PDO instead in /home/studb20/public_html/index.php on line 4
 112.Які ознаки характерні для форфейтингу? - Банківська Система основні теми - Studbook
Главная->Банківська система->Содержание->112.Які ознаки характерні для форфейтингу?

Банківська Система основні теми

112.Які ознаки характерні для форфейтингу?

Форфейтинг — це придбання у кредитора боргу, вираженогов обіговому документі, на безобіговій основі. Це означає, що по-купець боргу (форфейтер) бере на себе зобов'язання відмовитися— форфейтинге — від свого права регресної вимоги до кредито-ра у разі неможливості одержання грошових коштів від боржни-ка. Фактично форфейтер (комерційний банк або спеціалізованакомпанія) бере на себе такі ризики, як ризик неплатежу, ризикпереказування коштів, валютний, процентний ризик та ін.

Форфейтингу властиві такі характерні ознаки:

·         основними документами, що застосовуються при здійсненніфорфейтингових операцій, є векселі — прості та переказні;

·         кредитування експортера здійснюється шляхом купівлі век-селів або інших боргових вимог на дисконтній основі;

·         дисконтування відбувається на основі фіксованої процентноїставки;

·         здебільшого форфейтинг пов'язаний з реалізацією машин,обладнання та інших товарів інвестиційного призначення.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

110