Deprecated: mysql_connect(): The mysql extension is deprecated and will be removed in the future: use mysqli or PDO instead in /home/studb20/public_html/index.php on line 4
 110.Що таке факторинг? - Банківська Система основні теми - Studbook

Банківська Система основні теми

110.Що таке факторинг?

Факторинг — це придбання права вимоги на виконання зо-бов'язань у грошовій формі за поставлені товари чи надані по-слуги із взяттям на себе виконання таких вимог і приймання пла-тежів. Факторинг є цілим комплексом фінансових послуг, якікомерційні банки надають переважно малим і середнім фірмам-клієнтам в обмін на поступку щодо дебіторської заборгованості.

Факторингові операції означають: фінансування поставок чинадання послуг (кредитування у вигляді попередньої оплати),страхування кредитних ризиків; облік дебіторської заборгованос-ті (ведення бухгалтерського обліку постачальника і надання від-повідних звітів клієнту), контроль за своєчасністю оплати і робо-ту з дебіторами; інкасацію дебіторської заборгованості поста-чальника тощо. Суть факторингу з точки зору комерційного бан-ку полягає в отриманні у клієнта права на стягнення боргів. Банкчастково оплачує своїм клієнтам вимоги щодо їхніх боржників,як правило від, 50 до 90 % боргу, до настання строку їх сплатиборжником. Інша частина боргу за вирахуванням відсотків пове-ртається клієнтам на день отримання коштів від дебітора. Банкоцінює кредитоспроможність наявних і можливих боржників клі-єнта і заздалегідь встановлює граничний розмір авансу. У резуль-таті клієнт комерційного банку отримує можливість скоріше по-вернути борги, здійснити платежі, за що він і сплачує банкупевний відсоток.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

108